Kobiety w islamie - Religia - strona 2

równość między mężczyzną i kobietą wobec Boga: „Ktokolwiek pełni dobre dzieła – mężczyzna czy kobieta – i jest wierzącym – tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla" (Koran 4:124). Muzułmański raj czeka zatem wyznawców islamu obojga płci. Warunkiem zbawienia jest wypełnianie obowiązków religijnych. Są one wspólne dla kobiet i dla mężczyzn. Allah wymaga od nich: uznania Go za jedynego Boga, modlitwy, postu, jałmużny i odprawienia pielgrzymki do Mekki. Pobożność otwiera zatem bramy raju, bez względu na płeć.

Wspólne obowiązki religijne nie są jednak równoznaczne ze wspólnymi obowiązkami oraz funkcjami społecznymi. Wyższość mężczyzny nad kobietą jest akcentowania w Koranie wielokrotnie. W świetle islamu kobieta przedstawiana jest jako istota bezbronna i potrzebująca wsparcia. Obowiązkiem ojca, a później męża jest zapewnienie jej opieki, bezpieczeństwa, zaspokajanie potrzeb materialnych, a także czuwanie nad jej postępowaniem.

W świetle islamu wyższość mężczyzny nad kobietą wynika z jego przewagi materialnej i fizycznej oraz odpowiedzialności za partnerkę. Jest on także dla niej autorytetem moralnym. Z kolei muzułmanka powinna być posłuszna

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06