Islam, muzułmanie w Polsce - strona 3

wszystkim Liga Muzułmańska, organizacja zarejestrowana w 2004 r.

Tak jak Muzułmański Związek Religijny w RP, Liga Muzułmańska reprezentuje odłam sunnicki. Obecnie posiada oddziały prawie we wszystkich województwach. Prowadzi także działalność oświatowo-wychowawczą. Według danych z 2011 r. do Ligii należy około 4 tysiące wyznawców islamu. Główna siedziba organizacji znajduje się w Warszawie. Wśród swoich podstawowych celów Ligia muzułmańska wymienia m.in. koordynację życia religijnego muzułmanów oraz reprezentowanie interesów wyznawców islamu na forum krajowym i międzynarodowym. Są one zatem zbieżne z celami Muzułmańskiego Związku Religijnego. Przy czym członkami Ligii Muzułmańskiej mogą być nie tylko polscy obywatele czy osoby posiadające kartę stałego pobytu, lecz także osoby z prawem pobytu czasowego. Aktualnie Liga Muzułmańska nie posiada żadnego meczetu.

Organizacją reprezentującą muzułmanów wyznających szyicką odmianę islamu jest Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Powstało ono w 1937 r. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. W 2011 r. skupiało 60 członków. Polscy szyici to zarówno przybysze z różnych krajów muzułmańskich jak i polscy konwertyci. Jako związek wyznaniowy

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02