Znaczenie Biblii dla kultury

1. Dla wyznawców judaizmu i religii wywodzących się chrześcijaństwa (m.in. katolicyzm, protestantyzm, prawosławie) Biblia to sacrum, Święta Księga zawierająca spisane na przestrzeni wieków Słowo Boże;

2. Dla historyków – jest bezcennym dokumentem dawnych obyczajów, ceremonii, rytuałów, dziejów poszczególnych królów i całych rodów izraelskich;

3. Biblia to zbiór ksiąg o uniwersalnym przesłaniu etycznym i moralnym (dekalog), źródło pierwotnych archetypów zachowań;

4. Stary i Nowy Testament to arcydzieło literatury, źródło wielu gatunków literackich m.in. psalmów, hymnów, pieśni, przypowieści, kazań, aforyzmów, proroctw, poematów;

5. Podobnie jak starożytne mitologie świata, Biblia jest kolebką kultury europejskiej (religia, literatura, sztuka);

6. Biblia to niewyczerpane źródło toposów, motywów, obrazów i symboli, będące wciąż wielką inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów;

7. Biblia jest źródłem wielu zwrotów, pojęć, wyrażeń i frazeologizmów, które na stałe przeszły do języka potocznego („jabłko Adama”, „zakazany owoc”, „hiobowe wieści”, „wieża Babel”, „Sodoma i Gomora”, „egipskie ciemności”, „manna z nieba”, „wdowi grosz”, „Dobry Pasterz”, „syn marnotrawny”, „judaszowe srebrniki”).

Polecamy również:

 • Biblia - geneza (czas powstania, autorzy)

  Biblia to zbiór ksiąg (Stary Testament – 46, Nowy Testament – 27), spisanych na przestrzeni całego tysiąclecia. Dzieje rodów pierwszych patriarchów Izraela były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Przyjmuje się, że pierwsze księgi biblijne zaczęto spisywać ok. XIII w.... Więcej »

 • Podział ksiąg biblijnych

  Słowo „kanon” pochodzi z greki i pierwotnie oznaczało przyrząd do mierzenia lub regułę. Z czasem zaczęto nim określać listę tekstów biblijnych, które są zgodne z przyjętymi przez chrześcijaństwo założeniami wiary. Kanon biblijny obejmuje więc te księgi Pisma świętego, które zostały... Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Styl biblijny - cechy, przykłady i funkcje

  Styl biblijny Biblia jest zarazem świętą księgą judeochrześcijaństwa i arcydziełem literackim. Pojawia się w niej cała gama artystycznych sposobów wypowiedzi: przypowieści, porównania, obrazy literackie, symbole, metafory czy maksymy. W Biblii obecne są zarówno formy liryczne, jak i takie,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19