Czas słoneczny

W Krakowie jest godzina 13:30 czasu słonecznego. Oblicz, która godzina jest w tym momencie w Lizbonie oraz w Sri Dźajawardanapura Kotte oraz podaj, w których państwach znajdują się te miasta.

Czas słoneczny_czas słoneczny

Ryc. Czas słoneczny

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
01.11.2020 11:47

Rozwiązanie:

Sri Dźajawardanapure Kotte to stolica Sri Lanki

Lizbona to stolica Portugalii

 

1. Obliczamy różnicę w długości geograficznej (wskazywanej przez południki) pomiędzy Krakowem, a dwoma miastami.

a) Sri Dźajawardanapure Kotte: 79°50'E - 19°50'E = 60° (odejmujemy od siebie dwie wartości gdyż obydwie miejscowości leżą na tej samej półkuli)

b) Lizbona: 9°10'W + 19°50'E = 29° (dodajemy do siebie dwie wartości gdyż miejscowości leżą na różnych półkulach, które przecina południk 0°)

 

2. Obliczamy różnicę czasu lokalnego wiedząc, że czas ten zmienia się o 4 minuty na każdy stopień długości geograficznej.

a) Sri Dźajawardanapure Kotte: 60° x 4 minuty = 240 minut

b) Lizbona: 29° x 4 minuty = 116 minut

 

3. Zamieniamy minuty na godziny.

a) Sri Dźajawardanapure Kotte: 240 minut : 60 = 4 godziny

b) Lizbona: 116 minut : 60 = 1 godzina 56 minut

 

4. Obliczamy czas słoneczny.

a) Sri Dźajawardanapure Kotte: 

    Ponieważ miasto to leży na wschód od Krakowa, uzyskaną różnicę czasu dodajemy do czasu w Krakowie: 13:30 + 4 godziny = 17:30

b) Lizbona:

    Ponieważ miasto to leży na zachód od Krakowa, uzyskaną różnicę czasu odejmujemy od czasu w Krakowie: 13:30 - 1 godzina 56 minut = 11:34

Dzięki! 6
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza