Zabytki języka polskiego - strona 4

wzięła się nazwa. Cały zbiór zawierał 95 kazań w łacinie, 10 w języku polskim oraz kilka fragmentów „Złotej Legendy” Jakuba da Voragine'a.

Psałterz Floriański

Pochodzi najprawdopodobniej z XIV w. Jest dziełem trójjęzycznym (języki: polski, łaciński, niemiecki). Powstał w austriackiej miejscowości Sankt Florian i był dedykowany królowej Jadwidze, stąd często nazywa się go „Psałterzem Jadwigi”.

Psałterz Puławski

Polski przekład „Księgi Psalmów” datowany na XV w. Nie jest znana ani dokładna data jego powstania, ani autor.

Biblia królowej Zofii

Jest ona najstarszą zachowaną próbą tłumaczenia Starego Testamentu na język polski. Zleceniodawczynią była żona Władysława Jagiełły, Zofia Holszańska. Prace nad tym dziełem ukończono najprawdopodobniej w latach 1453-1455.

Bogurodzica

Z pewnością jest to najlepiej znany zabytek języka polskiego. Dokładna data powstania tej pieśni jest nieznana, ale istnieją liczne przesłanki, że było to w czsie od XIII do XIV stulecia. Wokół pieśni narosło wiele legend, m.in. przypisywanie jej autorstwa św. Wojciechowi. Przez długi czas pełniła „Bogurodzica” rolę hymnu narodowego. Jej najstarszy zachowany zapis pochodzi z XV w.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42