Nad Niemnem - problematyka

Eliza Orzeszkowa – autorka powieści „Nad Niemnem” – była jedną z najbardziej zaangażowanych działaczek polskiego pozytywizmu. W swoich utworach literackich często przedstawiała najważniejsze założenia tego nurtu myślowego i prezentowała pozytywne skutki wprowadzania ich w życie. Za najbardziej znaczące dzieło polskiej literatki uważana jest właśnie powieść o losach Korczyńskich i Bohatyrowiczów.

Problematyka powieści Elizy Orzeszkowej skupia się przede wszystkim na kwestiach społecznych. Przedstawia ona obraz oraz relacje poszczególnych grup społecznych zamieszkujących ówczesną (lata 80. XIX stulecia) Grodzieńszczyznę. Najbardziej negatywnie przedstawiona została arystokracja (Darzeccy, Zygmunt Korczyński, Teofil Różyc). Są to ludzie oderwani od społeczeństwa i żyjący w przekonaniu, iż pochodzenie i częsta obecność na salonach czyni ich lepszymi od reszty. Szczególnie widoczne jest to w postępowaniu państwa Darzeckich, którzy w takim duchu wychowują również swoje dzieci. Sytuacja kraju nie ma dla nich najmniejszego znaczenia, wolą koncentrować się na własnym – jak najwygodniejszym – bycie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja ziemiaństwa. Ludzie ci darzą swoje grunty wielkim szacunkiem. Większość z nich rozumie również, iż praca jest konieczna, żeby poprawić swoje życie. Jednak pojawiają się pośród nich także postaci przyjmujące niewłaściwe wzorce, np. Zygmunt Korczyński, który podczas pobytu zagranicą stał się prawdziwym arystokratą, człowiekiem gardzącym wszystkim, co polskie i automatycznie uznającym je za gorsze i niegodne uwagi.

Zupełnie inaczej prezentuje się na tym tle biedna szlachta (zaścianek). Bohatyrowicze są ludźmi silnie zżytymi z ziemią i starającymi się piętnować tradycje będące źródłem ich tożsamości. Polska historia ma dla nich olbrzymie znaczenie i z dumą opowiadają oni legendę o Janie i Cecylii – założycielach ich rodu.

Przedstawione tutaj w sposób skrótowy postawy najważniejszych warstw ówczesnego społeczeństwa kontrastują ze sobą. To właśnie zasada kontrastu jest najważniejszą cechą kompozycyjną powieści Elizy Orzeszkowej. Dzięki jej zastosowaniu udało się jej w sposób bardzo klarowny wyodrębnić postępowanie godne napiętnowania od tego godnego pochwały. Bohaterowie tacy jak Zygmunt Korczyński budzą w czytelnikach poirytowanie, podczas gdy Janek Bohatyrowicz jawi się jako postać pozytywna.

W „Nad Niemnem” bardzo mocno uwidaczniają się także różnice pokoleniowe. Szczególnie wyeksponowane zostały one w zestawieniu dwóch bohaterów – Benedykta i Witolda Korczyńskich. Pierwszy z nich należy do pokolenia powstania styczniowego, w wyniku którego stracił dwóch braci i sam musiał zająć się gospodarstwem. Z czasem Benedykt odchodzi od wyznawanych ideałów i staje się człowiekiem zgorzkniałym, niemającym już nadziei na odzyskanie przez Polskę wolności i niewidzącym sensu w swoim działaniu. Odmienna, pełna energii i wiary jest postawa Witolda. Wiele czasu poświęca on pomagając Bohatyrowiczom w prowadzeniu gospodarstwa (udziela cennych rad dotyczących uprawy ziemi) i jest głęboko przekonany o słuszności pozytywistycznych haseł.

W powieści Elizy Orzeszkowej nie brakuje także przedstawień najważniejszych nurtów myślowych epoki, w której dzieło powstało. Wspomniany wcześniej Witold Korczyński swoją wiedzą pomaga Bohatyrowiczom i czerpie radość z tego, iż dokłada swoją cegiełkę do poprawy sytuacji tych ludzi. Podobną postawę reprezentuje Justyna Orzelska – najpierw pomaga ona rodzinie ukochanego w pracy, zupełnie porzucając wstyd i nie martwiąc się o to, jak będzie odbierana przez przedstawicieli ziemiaństwa. Kobieta ta była wcześniej

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
lol
• 2023-09-24 15:47:42
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
chyba ta
• 2023-09-21 19:21:13
dsasdsadasssssssss
• 2023-09-21 18:28:08
????
• 2023-09-20 13:10:13