Oda do młodości - cechy klasyczne i romantyczne w wierszu - strona 3

nadzieję, wiarę w możliwość zbudowania świata na nowo ponad znamienną dla klasycyzmu dojrzałością starców. Siła młodości jest irracjonalna:

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie.

Młodość stanowi zaprzeczenie światopoglądu ograniczonego logiką klasyczną i nauką. O ile w oświeceniu najbardziej liczy się posłuszeństwo wobec rygorów konwencji, o tyle rola młodości polega na łamaniu schematów oraz pokonywaniu wszelkich barier, zarówno materialnych, jak i umysłowych. W takim podejściu dostrzeżono wpływ rewolucyjnej myśli Friedricha Schillera. Młodość jest tu bowiem czynem i siłą twórczą. Po jej stronie sytuują się gwałtowna namiętność i heroizm. Młodość zostaje postawiona w roli Absolutu powołującego do życia nową rzeczywistość.

Polecamy również:

 • Oda do młodości - streszczenie

  Wiersz Adama Mickiewicza stanowi entuzjastyczną pochwałę młodości. Więcej »

 • Oda do młodości - opracowanie (geneza, sytuacja liryczna, motywy)

  „Oda do młodości” powstała w roku 1820, gdy Adam Mickiewicz działał już w środowisku filomackim. Podejmując tematyką wyczerpania się oświeceniowego porządku świata i podkreślając siłę młodego pokolenia, jego witalność i świeżość, wiersz stanowi zapowiedź przełomu romantycznego, jest wierszem programowym... Więcej »

 • Oda do młodości jako manifest romantyczny

  „Oda do młodości” Adama Mickiewicza jest manifestem pokoleniowym, a więc charakterystycznym dla określonego pokolenia literackiego, połączonego wspólnymi ideami, filozofią i przeżyciami. Pomimo wyraźnej obecności w utworze idei oświeceniowych, mamy tu do czynienia bardziej z manifestem pokolenia... Więcej »

 • Oda do młodości - treść wiersza

   Bez serc, bez ducha — to szkieletów ludy.Młodości! podaj mi skrzydła!Niech nad martwym wzlecę światemW rajską dziedzinę ułudy,Kędy zapał tworzy cudy,Nowości potrząsa kwiatemI obleka nadzieję w złote malowidła!... Niechaj, kogo wiek zamroczy,Chyląc ku ziemi poradlone czoło,Takie widzi... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
wefff
2021-04-13 10:30:45
dibre
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39