Hipolit Taine - biografia, poglądy, dzieła - strona 2

badaczy tej dziedziny ludzkiej twórczości. Taine zmarł w wieku 65 lat – 5 marca 1893 r. w Paryżu. Zgodnie z jego ostatnim życzeniem został pochowany w obrządku protestanckim.

Najważniejsze poglądy Hipolita Taine'a

Hipolit Taine wniósł olbrzymi wkład w XIX-wieczny sposób badania literatury. Zaproponował on, by traktować ją w sposób naukowy – uwzględniając przy tym trzy kryteria: race, milieu oraz moment. Pierwszy oznaczał rasę twórcy i odnosił się do cech, jakie mógł on odziedziczyć on po swoich przodkach. Drugi – środowisko – dotyczył całego otoczenia twórcy danego dzieła. Chodziło tutaj zarówno o klimat i warunki życiowe, jak i najbliższych znajomych itp. Natomiast trzeci – moment historyczny – dotyczył uwikłania autora w określone relacje polityczne itp.

Jeśli chodzi o poglądy Taine’a na politykę, społeczeństwo i dzieje ludzkości, to nie cieszyły się one wielką popularnością, a wręcz bardzo często były krytykowane. Twierdził on, że zmiany nie mają charakteru ewolucyjnego, lecz dokonują się w sposób skokowy (w dobie ewolucjonizmu taki sposób patrzenia na rzeczywistość był wręcz „bluźnietstwem”). Poglądy polityczne Hipolita Taine'a były niezwykle indywidualne i nie przystawały w żaden sposób do ówczesnych realiów Francji (cechowały się głównie nieufnością wobec jakobinów).

Taine wierzył również w determinizm, co napełniało go przekonaniem, że wszystkie wydarzenia są połączone ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym. Pogląd ten przeniósł na dwie najważniejsze płaszczyzny jego badań: sztukę oraz historię (którą uprawiał niczym naukę ścisłą).

Polecamy również:

 • August Comte - biografia, poglądy, dzieła

  August Comte przyszedł na świat 19 stycznia 1798 r. w Montpellier. Po zakończeniu edukacji w szkole średniej  Lycée Joffre uczęszczał na uniwersytet w mieście, w którym się urodził. Następnym etapem jego nauki była elitarna politechnika w Palaiseau pod Paryżem (École Polytechnique),... Więcej »

 • John Stuart Mill - biografia, poglądy, dzieła

  John Stuart Mill przyszedł na świat 20 maja 1806 r. w Londynie. Już od dziecka wychowywał się w myśl nowoczesnych prądów myślowych – jego ojciec, James Mill, był olbrzymim zwolennikiem utylitaryzmu (a także, obok Benthama, jednym z twórców tej doktryny), zgodnie z którą pragnął... Więcej »

 • Henry Spencer - biografia, poglądy, dzieła

  Herbert Spencer przyszedł na świat w angielskim mieście Derby dnia 27 kwietnia 1820 r. Jego ojciec – George Spencer – opuścił kościół metodystów na rzecz Religijnego Towarzystwa Przyjaciół (zwanego także kwakrami). Było to zgromadzenie pacyfistyczne i kładące wielki nacisk na... Więcej »

 • Utylitaryzm - definicja, rodzaje, opis

  Utylitaryzm to koncepcja etyczna, która narodziła się w osiemnastowiecznej Anglii. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa „utilitas” oznaczającego pożytek, korzyść. Pogląd ten narodził się dzięki Jeremy’emu Benthamowi (1748 – 1832), a jego wielkim zwolennikiem i propagatorem był... Więcej »

 • Organicyzm - definicja, twórca, opis

  Organicyzm to pogląd filozoficzny, w myśl którego społeczeństwo postrzegane jest jako żywy organizm. Jego funkcjonowanie i rozwój zależne są od działania pomniejszych części – ściśle powiązanych ze sobą organów. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 1 =
Kamil
2019-06-10 17:09:49
Super Extra Mega!!
liop
2019-06-10 12:59:32
Dobrze opisuje życiorys Hipolita ;)
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58