Friedrich Schelling - filozofia i biografia

Biografia

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling żył w latach 1775 – 1854. Filozof ten dużą część swojej refleksji poświęcił estetyce i zagadnieniom sztuki, dlatego uważa się go za najbardziej charakterystyczną postać filozofii epoki romantyzmu. Schelling bardzo wcześnie rozpoczął karierę naukową, już w wieku siedemnastu lat uzyskał tytuł magistra, a kilka lat później został wykładowcą w Jenie. Właśnie to miejsce stało się kolebką romantyzmu, w skład słynnej „szkoły romantycznej” wchodzili również twórcy: Novalis, Schleglowie i Tieck. Początkowo pozostawał pod wpływem Fichtego i Hegla, jednak później jego poglądy ewoluowały w stronę zainteresowań estetycznych.

Jako wykładowca pracował również w Wurzburgu, w Erlangen i w Monachium. W międzyczasie jednak (1806 – 1820) przerwał karierę akademicką na rzecz pełnienia funkcji sekretarza Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W wieku 66 lat został powołany przez Fryderyka Wilhelma IV na Uniwersytet Berliński, ale jego działalność mająca zahamować napór ateizmu skończyła się niepowodzeniem.

 

Poglądy

W filozofii Schellinga wyróżnia się kilka okresów: inspirację Fichtem, okres filozofii przyrody, czas tzw. „systemu tożsamości” oraz okres teozoficzny. Najważniejszą myślą filozofa było stworzenie własnej, oryginalnej koncepcji przyrody. Według filozofa świat jest podobny do żywego, czułego organizmu. Natura stanowi twórczą siłę i nieustannie na nowo ożywia rzeczywistość. Ponadto właściwością świata przyrody jest to, że składa się on z przeciwieństw. Nad zjawiskami rzeczy i jaźnią istnieje natomiast absolut. Przyroda zyskuje więc wymiar duchowy, wszechświat jest tu bytem podlegającym nieustannej ewolucji.

Sama filozofia staje się zbieżna z religią, jej cel polega bowiem na poznaniu absolutu. Najważniejszą dziedziną ludzkiej aktywności jest zaś sztuka, filozof natomiast przypomina artystę. Świat można, według Schellinga, poznać na drodze intuicji i uczucia. Mamy więc tu do czynienia z idealizmem estetycznym i religijnym. Władysław Tatarkiewicz charakteryzuje poglądy filozofa następująco:

Estetyka, filozofia przyrody i filozofia religii były punktami największego napięcia w myśli Schellinga. Jednakże w estetyce nie wytworzył poglądów ani szczególnie samodzielnych, ani szczególnie charakterystycznych dla epoki; tak samo w filozofii religii; natomiast zajął naczelne miejsce wśród idealistów XIX wieku jako filozof przyrody.

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Polecamy również:

 • Friedrich Schlegel – biografia, książki

  Niemiecki pisarz i filozof urodził się 10 marca 1772 roku w Hanowerze. Był bratem Wilhelma Augusta, z którym stworzył wspólnie wiele dzieł filozoficznych. Jest uznawany za jednego z naczelnych ideologów romantyzmu, a konkretnie przedstawiciela tzw. romantyzmu jenajskiego. Więcej »

 • Johann Fichte - filozofia i biografia

  Johan Gottlieb Fichte żył w latach 1762 – 1814. Pochodził z Łużyc, urodził się w rodzinie chłopskiej, w dzieciństwie oraz wczesnej młodości zajmował się pracą fizyczną. Udało mu się jednak zdobyć wykształcenie dzięki protekcji zamożnego szlachcica. Fichte początkowo studiował teologię, ale nie zaspokoiła ona... Więcej »

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel - filozofia i biografia

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel żył w latach 1770 – 1831. Był to filozof, który wywarł największy wpływ na swoje czasy, a także na późniejszą filozofię niemiecką. Hegel urodził się w Szwabii. Początkowo studiował teologię, zaś dopiero w wieku trzydziestu lat zajął się na poważnie filozofią.... Więcej »

 • Søren Kierkegaard - filozofia i biografia

  Søren Kierkegaard zmarł młodo, w wieku 42 lat (1813 – 1855). Całe życie spędził w Kopenhadze, był rodowitym Duńczykiem. Pochodził z bardzo religijnej rodziny, skąd wyniósł zainteresowanie teologią. Kierkegaard był raczej typem introwertyka, pochłoniętego rozważaniami nad najistotniejszymi... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
katolik
2022-10-03 20:33:03
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywać się w rodzinie Bożej - to jest w Kościele Boga żywego. To właśnie Kościół jest kolumną i podporą prawdy." Kościoła nie ma od 60 lat, bo był do SW II.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53