Friedrich Schlegel – biografia, książki

Biografia

Niemiecki pisarz i filozof urodził się 10 marca 1772 roku w Hanowerze. Był bratem Wilhelma Augusta, z którym stworzył wspólnie wiele dzieł filozoficznych. Jest uznawany za jednego z naczelnych ideologów romantyzmu, a konkretnie przedstawiciela tzw. romantyzmu jenajskiego. W latach 1789-1809 razem z bratem wydawał pismo Atheneaum. Schlegel kontynuował tradycję myślową Herdera, Schellinga czy Fichtego. W swoich pracach rozwijał koncepcję traktującą literaturę jako genetyczną ciągłość, a dzieło sztuki jako wyraz indywidualności twórcy. Była to koncepcja estetyki organicznej. Dzięki Friedrichowi Schleglowi powstało wiele, istotnych dla zdefiniowania idei romantyzmu, pojęć – jest np. autorem określenia „ironia romantyczna”. Filozof był zwolennikiem historyczno-filozoficznego ujęcia literatury, porzucając metody tradycyjne. Myśliciel zmarł Dreźnie 12 stycznia w 1829 roku.

Książki

Friedrich Schlegel jest autorem licznych pism teoretycznych, ale również prozaicznych (w tym powieści). Do jego najsłynniejszych dzieł należą:

Vom ästhetischen Werte der griechischen Komödie. 1794.

Über die Diotima. 1795.

Über das Studium der griechischen Poesie. 1797.

Kritische Fragmente. („Lyceums“-Fragmente), 1797.

Fragmente. („Athenaeums“-Fragmente), 1798.

Lucinde. 1799.

Über die Philosophie. An Dorothea. 1799.

Ideen. 1800.

Gespräch über die Poesie. 1800.

Charakteristiken und Kritiken. 1801.

Transcendentalphilosophie. 1801.

Alarkos. 1802.

Beiträge zur Geschichte der europäischen Literatur. 1803.

Grundzüge der gotischen Baukunst. 1804/1805.

Über die Sprache und Weisheit der Indier. 1808.

Geschichte der alten und neueren Literatur. 1815.

Sämmtliche Werke. 10 tomów, 1822–1825.

Friedrich Schlegel – biografia, książki
Friedrich Schlegel / www.wikipedia.org.pl

Polecamy również:

 • Johann Fichte - filozofia i biografia

  Johan Gottlieb Fichte żył w latach 1762 – 1814. Pochodził z Łużyc, urodził się w rodzinie chłopskiej, w dzieciństwie oraz wczesnej młodości zajmował się pracą fizyczną. Udało mu się jednak zdobyć wykształcenie dzięki protekcji zamożnego szlachcica. Fichte początkowo studiował teologię, ale nie zaspokoiła ona... Więcej »

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel - filozofia i biografia

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel żył w latach 1770 – 1831. Był to filozof, który wywarł największy wpływ na swoje czasy, a także na późniejszą filozofię niemiecką. Hegel urodził się w Szwabii. Początkowo studiował teologię, zaś dopiero w wieku trzydziestu lat zajął się na poważnie filozofią.... Więcej »

 • Søren Kierkegaard - filozofia i biografia

  Søren Kierkegaard zmarł młodo, w wieku 42 lat (1813 – 1855). Całe życie spędził w Kopenhadze, był rodowitym Duńczykiem. Pochodził z bardzo religijnej rodziny, skąd wyniósł zainteresowanie teologią. Kierkegaard był raczej typem introwertyka, pochłoniętego rozważaniami nad najistotniejszymi... Więcej »

 • Friedrich Schelling - filozofia i biografia

  Friedrich Wilhelm Joseph Schelling żył w latach 1775 – 1854. Filozof ten dużą część swojej refleksji poświęcił estetyce i zagadnieniom sztuki, dlatego uważa się go za najbardziej charakterystyczną postać filozofii epoki romantyzmu. Schelling bardzo wcześnie rozpoczął karierę naukową, już w wieku... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26
Ko
• 2023-12-02 10:38:34
Łatfe
• 2023-12-02 09:41:43
a.....
• 2023-12-01 09:03:43
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57