Rozprawka po angielsku - jak napisać, przykład, słownictwo (zworty) - strona 5

ncje
genetic engineering – inżynieria genetyczna
cloning – klonowanie
nuclear power – energia jądrowa
to contibute to – przyczyniać się do
environmental disasters – katastrofy ekologiczne
global warming – globalne ocieplenie
oozone layer depletion – uszczuplenie warstwy ozonowej
contamination of the environment – zanieczyszczenia środowiska
military confilcts – konflikty zbrojne
weapons – broń
addictive – uzależniający
harmful – szkodliwy
computer abuse – nadużywanie komputera
on the condition that – pod warunkiem, że
to prevent – zapobiegać

Zwroty przydatne przy pisaniu rozprawki:

On the one hand... on the other hand... - Z jednej strony... z drugiej strony...
however – jakkolwiek
although – mimo że
It's obvious that... – To oczywiste, że...
It is said... - Mówi się, że...
In my view/opinion... – Moim zdaniem...
Many people feel/believe... - Wielu ludzi uważa, że...
Firstly – po pierwsze
Secondly – po drugie
Finally – w końcu
Furthermore – ponadto
Moreover – ponadto
in addition – w dodatku
What is more – Co więcej
for example – na przykład
To sum up... - Podsumowując...
On the whole... - Podsumowując...
On balance – Podsumowują...

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58