Wojna o niepodległość Grecji - przyczyny, najważniejsze wydarzenia, skutki

Od upadku Cesarstwa Bizantyjskiego Grecja wchodziła w skład Imperium Osmańskiego, będąc jedną z jego głównych części składowych. Mimo wielu wieków Grecy nie zlali się jednak z żywiołem tureckim i zachowali swoją odrębność kulturową i narodową, jak również marzenia o niepodległości.

W 1814 roku Grecy zawiązali tajną organizację o nazwie Filiki Eteria, dążącą do wyzwolenia Grecji spod panowania tureckiego. Tureckie władzy dowiedziały się  po pewnym czasie o jej istnieniu i podjęły działania mające na celu jej likwidację. Nie przyniosły one jednak większych efektów. W roku 1821 na terytorium greckim doszło do całej serii buntów, które prędko przerodziły się w otwarte powstanie przeciwko Turcji.

Ciężkie walki greckich bojowników, jak również brutalne nieraz akcje tureckich żołnierzy (między innymi ostrzał Akropolu w Atenach, powodujący znaczne zniszczenia zabytków) spowodowały falę poparcia i entuzjazmu dla sprawy greckiej w europejskiej opinii publicznej. Do Grecji przybywali różnego rodzaju ochotnicy i awanturnicy, powstały także organizacje mające za cel zbiórkę pieniędzy dla walczącej Grecji. Ruchy te zostały nazwane panhellenizmem.

Grekom nie udałoby się jednak wygrać wojny wyzwoleńczej, gdyby nie interwencja europejskich mocarstw, które po pewnym czasie uznały, że osłabienie Turcji jest w ich interesie. Wkrótce zjednoczona flota rosyjsko - angielsko – francuska zniszczyła flotę turecką w bitwie pod Navarino (1827). Ostatecznie, na mocy pokoju w Konstantynopolu w roku 1832, Grecja zyskała niepodległość i stała się królestwem.

Polecamy również:

  • Rewolucja lipcowa we Francji (1830) - przyczyny, przebieg, skutki

    Restauracja monarchii we Francji dzięki ustaleniom Kongresu Wiedeńskiego ponownie przyznała koronę władcom z dynastii Burbonów, najpierw Ludwikowi XVIII, później zaś, po jego śmierci, Karolowi X (od 1824). Nowy władca, brat poprzedniego monarchy, był w przeciwieństwie do niego znacznie mniej... Więcej »

  • Rewolucja belgijska (1830) - przyczyny, przebieg, skutki

    Jednym z postanowień Kongresu Wiedeńskiego w sprawie nowego podziału terytorialnego Europy było utworzenie Królestwa (Zjednoczonych) Niderlandów, w skład którego wchodziły tereny obecnej Belgii i Holandii. Nowe  państwo było jednak rządzone dosyć nieudolnie przez słabego władcę, jakim był... Więcej »

  • Powstanie dekabrystów w Rosji (1825) - czym było, przyczyny, przebieg, skutki

    Aleksander I, panujący w latach 1801-1825, w początkowym okresie rządów wydawał się być carem o liberalnych poglądach, zdolnym do zreformowania państwa w duchu swobód obywatelskich. Okazało się jednak, że car z biegiem lat coraz bardziej odchodził od idei przyświecających pierwszym latom jego panowania. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43