Kobiety w islamie - Religia - strona 3

i oddana mężowi (który ma prawo owo posłuszeństwo wymusić nawet przy użyciu siły) oraz rodzinie. Jej priorytetowym obowiązkiem jest czuwanie nad ogniskiem domowym i wychowywanie dzieci.

Pozycja kobiety-matki jest w islamie bardzo wysoka i obdarzona ogromnym szacunkiem. Zgodnie bowiem z jednym z hadisów: „wobec mężczyzny największe prawa ma jego matka”. Kobieta nie ma natomiast obowiązku utrzymywać się sama czy też uczestniczyć finansowo w utrzymaniu rodziny nawet jeśli zarabia własne pieniądze. Należy też podkreślić, że macierzyństwo i opieka nad domem w kulturze islamu nie są postrzegane jako mniej znaczące niż kariera zawodowa. Muzułmanki mają także prawo do edukacji i mogą zdobywać wyższe wykształcenie.

Islam dopuszcza wielożeństwo, ale obecnie jest ono coraz rzadziej praktykowane ze względu na możliwości finansowe – mężczyzna musi utrzymać kobietę, którą poślubi, a poza tym wszystkie swoje żony traktować równo w aspekcie poświęconego im czasu i pieniędzy. W rzeczywistości to monogamia jest normą, a poligamia wyjątkiem. Poza tym muzułmanka może nie wyrazić zgody na małżeństwo męża z inną kobietą.

Kobieta ma prawo odmówić zamążpójścia. Nie może natomiast poślubić niemuzułmanina.

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36