Zabytki języka polskiego - strona 3

XV w.

Zabytki języka polskiego

Pierwszym zdaniem, jakie zostało napisane w języku staropolskim, było: „Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai” (wymowa: „Daj, uć ja pobrusza, a ti poczywaj, znaczenie: „Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj). Datowane jest ono na ok. 1270 r. i znajduje się w „Księdze henrykowskiej” – łacińskiej kronice opactwa cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku.

Bulla gnieźnieńska

Był to dokument papieski wydany w 1136 r. w Pizie, który znosił zwierzchnictwo biskupstwa magdeburskiego nad polskim Kościołem. Chociaż tekst powstał po łacinie, znalazły się w nim polskie nazwy geograficzne oraz osobowe.

Księga henrykowska

To właśnie w niej znajduje się opisywane wcześniej pierwsze zdanie w języku polskim.

Kazania świętokrzyskie

Zostały odkryte przez Aleksandra Brücknera w Bibliotece Petersburskiej w oprawie kodeksu (czyli księgi składającej się z kart zszytych przy grzbiecie). Są one datowane na okres ok. XIII/XIV stulecia. Zachowało się tylko jedno kazanie w całości oraz fragmenty pięciu innych.

Kazania gnieźnieńskie

Spisane zostały ok. XV w. w archidiecezji krakowskiej, jednak zachowały się tylko w odpisie należącym do Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, skąd

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
XD
wtf • 2021-12-01 09:02:37
k
kk • 2021-11-30 19:22:05
to jest bardzo łatwe 3+2 = 5
gosia • 2021-11-30 18:14:47
dctgh
hbd tgcfr • 2021-11-30 17:50:07