Stworzenie świata według Biblii i Mitologii - porównanie

Obrazy stworzenia świata, które można odnaleźć w Biblii i mitologii grecko-rzymskiej zawierają istotne różnice, ale też w pewnych elementach są ze sobą zbieżne.

Boskość

Jeżeli chodzi o pojęcie boskości, w Biblii Bóg jest źródłem powstania świata. On jest rzeczywistością pierwotną i to z Jego woli wszystko inne zostaje powołane do istnienia. W mitologii z kolei na początku jest jedynie Chaos, a bogowie są jego swoistą pochodną. Biblia przedstawia obraz monoteistyczny – według jej przekazu istnieje tylko jeden Bóg. Mitologia natomiast wyrasta z politeizmu – systemu religijnego, który opiera się na wierze w wielobóstwo. Ponadto starożytni Grecy i Rzymianie pojmują boskość inaczej niż Hebrajczycy. Według mitologii bogowie przypominają ludzi, mają podobne uczucia i słabości, a ich los podlega działaniu mojry. Nie są to zatem istoty doskonałe. Biblia natomiast przedstawia Boga jako Absolut, który charakteryzuje moralna nieskazitelność.

Świat

W Biblii i mitologii mamy również do czynienia z odmiennym podejściem do stwarzanego świata. Dla starożytnych Greków i Rzymian świat wyłonił się z bóstwa i przejął jego naturę, dlatego elementy przyrody są tu postrzegane jako święte i oddaje się im cześć. Dla mitologii charakterystyczny jest więc panteizmwiara w boskość natury. W Biblii natomiast świat jest dziełem Boga, ale nie jest z nim tożsamy. Ponadto świat, który stwarza boski Absolut jest dobry, natomiast zło pochodzi od szatana. Inaczej kwestia ta wygląda w mitologii. Świat zawiera tu zarówno pierwiastek dobra, jak i zła, podobnie jak sami bogowie. Warto również zwrócić uwagę, że w Biblii stworzenie świata jest elementem Bożego planu zbawienia, które dokonuje się bez przerwy, ponieważ Bóg stale opiekuje się światem, a więc niejako ciągle na nowo go stwarza. Tymczasem mitologiczna kosmogonia jest przypadkowa, bezplanowa i jednorazowa.

Czas

W Biblii Bóg znajduje się poza działaniem czasu, któremu podlegają ludzie. Natomiast w mitologii temporalność dotyczy zarówno świata, ludzi, jak i samych bogów. W obu dziełach mamy również do czynienia z odmienną koncepcją czasu. Biblia przedstawia czas za pomocą metafory linii prostej: czas ma tu swój początek i koniec. Metaforą czasu w mitologii jest natomiast okrąg: mamy tu do czynienia z nieustannym powrotem rzeczy.

Człowiek – Bóg

W Biblii Bóg kocha człowieka miłością absolutną. Istota ludzka stanowi koronę stworzenia, jest najdoskonalszym z Bożych tworów. Ponadto zaś Bóg czyni człowieka podobnym do siebie, daje mu nieśmiertelną duszę, więc człowiek posiada w sobie pierwiastek metafizyczny. W mitologii istnieje kilka wersji stworzenia człowieka, a uczucia bogów do ludzi mają charakter ziemskich namiętności. Człowiek jest tu istotą ziemską i nie może przynależeć do boskiego świata.

Podobieństwa

Zarówno w mitologii, jak i w Biblii akt stworzenia świata jest procesem etapowym. Język opisu w obu przypadkach korzysta z symbolu, obrazu i metafory. W obydwu dziełach pojawiają się podobne pojęcia: Chaosu, Ziemi, Nieba. Warto jednak zaznaczyć, że biblijny opis jest poematem, a więc tekstem artystycznym napisanym w podniosłym stylu.

Polecamy również:

  • Mit o powstaniu świata - plan wydarzeń

    1. Chaos 2. Wyłonienie się z Chaosu dwóch bóstw: Uranosa (Nieba) i Gai (Ziemi) i początek rodu Tytanów oraz cyklopów i sturękich3. Strącenie rodu cyklopów i sturękich do Tartaru przez Uranosa4. Spisek Gai i Kronosa (najmłodszego z Tytanów) i zabójstwo Uranosa przez... Więcej »

  • Mit o powstaniu świata - opracowania (interpretacja, bohaterowie, motywy)

    W mitologicznym opisie początku świata rzeczywistość wyłania się z Chaosu, jej powstanie jest więc przypadkowe i jednorazowe. Grecka mitologia opiera się na politeizmie (wielobóstwie). Bogowie nie mają absolutnej władzy nad światem, ale podobnie jak on, zostają wyłonieni z Chaosu i podlegają pewnym prawom,... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
szkstkowa
2015-09-13 10:50:51
to nie o to mi chodziło
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52