Renesansowy charakter pieśni i fraszek Jana Kochanowskiego - strona 3

kiedy czas po temu”. Jednocześnie za stoikami głosi cnotę umiaru i pogodę ducha niezależnie od wyroków Fortuny.

Właśnie Fortuna – rzymska bogini losu, która rządzi ludzkim życiem – to główny temat wielu pieśni. Poddanie się jej wyrokom jest nieuniknione. Kochanowski utożsamia ją często w swojej twórczości z chrześcijańskim Bogiem, dlatego też pisze: „Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”. Jest to właśnie przejaw stoickiego światopoglądu, który każe każdy kaprys Fortuny przyjmować „jednakim sercem”.

Nawiązania do twórczości antycznej w „Pieśniach” i fraszkach

W twórczości Kochanowskiego odnajdziemy wiele nawiązań do kultury antycznej. Oba gatunki – pieśń i fraszka – jest zaczerpnięty z literatury starożytnej. Polski poeta stara się także pisać zgodnie z antycznym kanonem piękna: dąży do prostoty formy, harmonii, stosowności i regularności.

Zarówno w pieśniach, jak i fraszkach występują się także postaci zaczerpnięte z mitologii czy historii antycznej. Najczęściej pojawia się w nich bogini losu, Fortuna, ale znajdziemy też Ikara, Hesperydy czy Marsa.

Szczególne znaczenie dla twórczości Kochanowskiego miał dorobek Horacego. Niektóre utwory polskiego poety są parafrazami rzymskiego poprzednika. Kochanowski chętnie naśladuje go w formie i treści.

Kochanowski jako pionier języka polskiego w literaturze

Kochanowski jako jeden z pierwszych poetów pisał w ojczystym języku. Wczesne utwory jego autorstwa są jeszcze łacińskie, później jednak – zgodnie z panującymi w Europie trendami – tworzył w języku narodowym.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
.
• 2022-01-25 06:59:05
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13