Dzieje Juranda ze Spychowa

1. Spokojne i pokojowe życie z zakonem krzyżackim, którego członkowie często odwiedzali Juranda w jego majątku.

2. Narodziny Danusi.

3. Śmierć żony Juranda podczas najazdu Krzyżaków na Złotoryję.

4. Postanowienie pomszczenia swoich krzywd – diametralna zmiana stosunku do Krzyżaków. Od tego czasu Jurand stał się wielkim przeciwnikiem zakonu, jego  przerażającym wrogiem.

5. Otrzymanie wiadomości o ślubowaniu Zbyszka z Bogdańca Danusi oraz nakryciu przez nią jego głowy nałęczką.

6. Niechętny stosunek Juranda do planowanego ślubu, gdyż mazowiecki rycerz postanowił poświęcić córkę Bogu.

7. Potajemna ceremonia zaślubin Zbyszka z Bogdańca i córki Juranda ze Spychowa.

8. Podstępne porwanie Danusi przez Krzyżaków.

9. Pragnienie uwolnienia córki.

10. Otrzymanie wiadomości o możliwości uwolnienia Danusi pod warunkiem, że Jurand samotnie przybędzie do Krzyżaków.

11. Kpiny zakonników z Juranda.

12. Krzyżacy oddają Jurandowi inną kobietę i uświadamiają mu, że nigdy już nie zobaczy Danusi.

13. Furia Juranda i powalenie wielu wrogich rycerzy.

14. Okrutne tortury – wypalenie drugiego oka oraz ucięcie języka.

15. Wypuszczenie okaleczonego wojownika na pewną śmierć.

16. Odnalezienie Juranda przez Zbyszka, Maćka i Jagienkę.

17. Mazowiecki rycerz został otoczony opieką przez córkę Zycha.

18. Dotarcie do Spychowa wieści o uwolnieniu Danusi przez Zbyszka.

19. Ożywienie się Juranda, który nieustannie oczekiwał na przybycie ukochanej córki.

20. Śmierć Danusi na skutek wyczerpania i nieludzkich wręcz warunków, w jakich przetrzymywali ją Krzyżacy.

21. Dostarczenie do Spychowa Zygfryda de Löwe – sprawcy porwania córki Juranda.

22. Odpuszczenie win Krzyżakowi i wypuszczenie go na wolność (mężczyzna popełnił później samobójstwo).

23. Wielka rozpacz mazowieckiego rycerza po utracie ukochanej córki.

24. Coraz silniejsze oddalanie się Juranda od realnego świata, rozmowy z nieżyjącą żoną i Danusią.

25. Śmierć wspaniałego rycerza.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
...
2015-11-02 12:57:21
Nieźle wam poszło ale albo piszecie w równoważnikach albo zdaniach A nie na przemian ;)
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48