Zaimki nieokreślone - język angielski: some, any, anybody, anyone

Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns) odnoszą się do osób lub rzeczy, które są niekonkretne. W języku polskim są to słowa typu: ktoś, coś, jakiś, nikt nic, jakieś, wiele. Część z tych wyrazów używamy w liczbie pojedynczej, inne – w mnogiej. Znaczenie zaimków nieokreślonych może się zmieniać w zależności od typu zdań (zdanie twierdzące, przeczące, pytanie).

W liczbie pojedynczej występują zaimki:

anybody / anyone (ktokolwiek, nikt)
anything (cokolwiek)
each (każdy, każda)
either (jeden z dwóch)
neither (żaden, żadna z dwóch)
everybody / everyone (wszyscy)
everything (wszystko)
nobody (nikt)
no one (nikt)
somebody / someone (ktoś)
something (coś)

W liczbie mnogiej występują natomiast:

both (oba, obie, oboje)
others (inni, inne)
all (wszystko, wszyscy)
some (trochę, kilka)
any (żaden)

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym zaimkom:

Somebody / someone (ktoś) i something (coś) – tzw. zaimki asertywne używane w zdaniach twierdzących

She is somebody I used to know. - Ona jest kimś, kogo kiedyś znałem.
Somebody (someone) stole my wallet. - Ktoś ukradł mój portfel.
There is something on the table. - Na stole coś jest.

Anybody / anyone (nikt, ktoś) i anything (nic, coś) – tzw. zaimki nieasertywne używane w pytaniach i przeczeniach

pytania:

Has anybody seen my boyfriend? - Czy ktoś widział mojego chłopaka?
Do you know anything about this case? - Czy wiesz coś o tej sprawie?

przeczenia:

Don't say anything. - Nic nie mów.
I didn't tell anybody (anyone). - Nikomu nie powiedziałem.

Nobody / no one (nikt) i nothing (nic) – zaimki przeczące używane w zdaniach twierdzących (w pierwszej osobie liczb pojedynczej)

We have nothing to hide. - Nie mamy nic do ukrycia.
There is nothing to drink. - Nie ma nic do picia.
Nobody will tell me how to live. - Nikt mi nie będzie mówił jak mam żyć.
Nobody likes him. - Nikt go nie lubi.

Porównajmy:

There is no one in the house. - Nikogo nie ma w domu.
There isn't anyone in the house. - Nikogo nie ma w domu.

Oba zdania znaczą to samo, jednak pierwsze zdanie jest zdaniem twierdzącym z zaimkiem przeczącym, drugie natomiast jest przeczeniem z zaimkiem nieasertywnym.

Albo: She didn't buy anything. (= She bought nothing.) - Ona nic nie kupiła.

Everybody / everyone (każdy, wszyscy) i everything (wszystko) – występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Everybody (everyone) is happy today. - Wszyscy są dziś zadowoleni. (= Każdy jest dziś zadowolony.)
I know everythng about hipsters. - Wiem wszystko o hipsterach.
Is everything alright? - Czy wszystko w porządku?

- each (każdy, każda) – występuje zwykle jako określenie rzeczownika, ale może też samodzielnie jako zaimek

Each person in the class takes the exam. - Każda osoba w klasie pisze egzamin. - each jako określenie rzeczownika
There were many dresses in the shop. Each was great. - W sklepie było wiele sukienek. Każda była świetna. - each jako zaimek

Both, either, neither – tych zaimków używamy w odniesieniu do dwóch osób lub rzeczy, występują one też jako określenie rzeczownika

both (oba, obie, oboje)

Which dress wold you like: a blue one or the red one? - Którą sukienkę chcesz: niebieską czy czerwoną?
Both. - Obie.

określenie rzeczownika:

I would like both dresses. - Chciałabym obie sukienki.

either (jeden z dwóch, którykolwiek)

Which dress would you like: a blue one or the red one? - Którą sukienkę chcesz: niebieską czy czerwoną?
Either. - Którąkolwiek.

określenie rzeczownika:

You can have either dress: a blue one or a red one. - Możesz mieć którąkolwiek sukienkę (jedną z dwóch): niebieską lub czerwoną.

neither (żaden, żadna z dwóch)

Which dress wold you like: a blue one or the red one? - Którą sukienkę chcesz: niebieską czy czerwoną?
Neither. - Żadną.

określenie rzeczownika:

Neither dress is ok. - Żadna sukienka nie jest ok.

- all (wszyscy) – zaimek w liczbie mnogiej

All were satisfied with meal. - Wszyscy byli usatysfakcjonowani posiłkiem.

All może też występować jako określenie rzeczownika:

All children love sweets. - Wszystkie dzieci kochają słodycze.
All artists are crazy. - Wszyscy artyści są szaleni.

Others (inni, inne)

It is important to take care of others. - Ważne jest żeby troszczyć się o innych.
Others will make a cake. - Inni zrobią ciasto.

Some (trochę, kilka) – rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej i rzeczowniki niepoliczalne

zdania twierdzące:

There are some good shops in this shopping mall. - W tym centrum handlowym jest kilka dobrych sklepów.
I'm going to buy some food. - Zamierzam kupić trochę jedzenia.

propozycje:

Would you like some tea? - Czy chciałbyś herbaty?
Would you like some sugar? Czy chciałbyś trochę cukru?

prośby:

Could you give me some more wine? - Czy mógłbyś mi dać jeszcze trochę wina?
Can I have some water, please? - Czy mogę prosić trochę wody?

- any (żaden / żadne, jakiś / jakieś, trochę) -  rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej i rzeczowniki niepoliczalne

zdania przeczące:

We don't have any money. - Nie mamy (żadnych) pieniędzy
She doesn't have any job. - Ona nie ma żadnej pracy.

pytania:

Have you got any friends? - Czy masz jakichś przyjaciół?
Is there any milk in the fridge? - Czy jest (jakieś) mleko w lodówce?

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
Patroo
2017-03-05 12:28:08
Dziękuje za pomoc :)
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24