Zaimki zwrotne - język angielski, tłumaczenie, użycie, przykłady

I. Zaimki zwrotne (reflexive pronouns) wskazują, że dana czynność wykonywana jest na samym sobie (się, siebie). W odróżnieniu od języka polskiego, zaimki zwrotne w języku angielskim odmieniają się przez osoby.

liczba pojedyncza (singular):
I - myself
you - yourself
he - himself
she - herself
it - itself

liczba mnoga (plural):
we - ourselves
you - yourselves
they - themselves

W liczbie pojedynczej zaimki kończą się na -self, w liczbie mnogiej występuje końcówka -selves.

Przykłady zdań:

I cut myself when I cooked dinner. - Skaleczyłam się gotując obiad.
Look after yourself. - Uważaj na siebie.
We are really enjoying ourselves. - Bardzo dobrze się bawimy.
He always talks about himself. - On zawsze o sobie mówi.
She never thinks about herself. - Ona nigdy o sobie nie myśli.
Help yourselves. - Częstujcie się.
They bought themselves a new house. - Oni kupili sobie nowy dom.

II. Zaimki zwrotne a zaimki w formie dopełnienia

W przypadku zdań, w których podmiotem i osobą z dopełnienia jest ta sama osoba, używamy zaimków zwrotnych.

Jeśli jednak mamy do czynienia z dwoma różnymi osobami, stosujemy zaimka w formie dopełnienia (me, you, him, her, us, them).

Porównajmy poniższe zdania:

She takes care of him. - Ona dba o niego. - zaimek w formie dopełnienia, dwie różne osoby
She takes care of herself.  - Ona dba o siebie samą. - ta sama osoba, zaimek zwrotny

III. By myself (alone) czyli sam / samotnie

Złożenia zaimkowe by myself używamy w celu zaznaczenia, że dana czynność jest wykonywana samotnie (alone). Konstrukcja ta odmienia się również przez osoby (by myself / by yourself / by herself / by himself / by itself / by ourselves / by yourselves / by themselves).

Przykłady:

I live by myself. - Mieszkam sama.
She went on holidays by herself. - Ona pojechała sama na wakacje.
We can manage by ourselves. - Poradzimy sobie sami.

IV. Zaimki wzajemnie zwrotne each other i one another

Zaimka wzajemnie zwrotnego each other (siebie nawzajem, się) używamy, gdy mówimy o dwóch osobach lub rzeczach:

Tom and Jerry knew each other well. - Tom i Jerry znali się dobrze.
We'll see each other tomorrow. - Zobaczymy się jutro.
Sally and Harry write emails to each other. - Sally i Harry piszą do siebie emaile.

One another (siebie, sobie, się) występuje gdy mamy do czynienia z większą liczbą osób lub rzeczy:

The dogs were playing with one another. - Psy bawiły się ze sobą.
People should love and respect one another. - Ludzie powinni się kochać i szanować.
The students in the class were looking at one another. - Uczniowie w klasie patrzyli na siebie., w liczbie mnogiej występuje końcówka -selves.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52