Zaimki dzierżawcze - język angielski, tabelka, tłumaczenie

W języku angielskim możemy określić, do kogo należy dana rzecz używając przymiotników dzierżawczych albo zaimków dzierżawczych (possessive pronouns).

I. Zaimki dzierżawcze występują bez bez rzeczownika:

liczba pojedyncza (singular):
I – my – mine   (mój / moja / moje)            
you – your – yours   (twój / twoja / twoje)
he – his – his   (jego)
she – her – hers   (jej)
it – its – its   (tego)

liczba mnoga (plural):
we – our – ours   (nasz / nasza / nasze)
you – your – yours   (wasz / wasza / wasze)
they – their – theirs   (ich)

Przykłady:

This isn't my book. It's hers. - To nie jest moja książka. To jest jej.
Is this bag his or hers? - Czy ta torba jest jego czy jej?
It's yours. - To jest twoje.

Warto również wspomnieć o powszechnej strukturze stosowanej z zaimkami dzierżawczymi, a mianowicie: a friend of mine / a friend of yours / a friend of hers itd. Spójrzmy na przykłady:

I watched a movie with a friend of mine. - Obejrzałem film z moim przyjacielem.

Powyższe zdanie ma takie samo znaczenie jak zdanie z przymiotnikiem dzierżawczym: I watched a move with my friend (Obejrzałem film z moim przyjacielem).

Nigdy natomiast nie powiemy:
I watched a movie with a friend of my. - to zdanie jest niepoprawne gramatycznie

II. Przymiotników dzierżawczych używamy przed rzeczownikiem:

liczba pojedyncza (singular):
I – my   (mój / moja / moi/ moje)        
you – your   (twój / twoja / twoi / twoje)
he – his   (jego)
she – her   (jej)
it – its   (tego)

liczba mnoga (plural):
we – our   (nasz / nasza / nasi / nasze)
you – your   (wasz / wasza / wasi / wasze)
they – their   (ich)

Cechą charakterystyczną angielskich przymiotników dzierżawczych jest to, że nie odmieniają się przez rodzaje (np. mój / moja / moi / moje). Zamiast tego zawsze występuje my.

Przykłady:

my mother   your bag   his shoes   her child   its color   our plans   your car   their garden

I have just finished my homework.
His name is Ted.
The dog is chasing its tail.
We meet our friends every Friday.

III. Whose ...? - Czyje...?

Biorąc pod uwagę opisane zasady, na pytanie: Whose is this? (Czyje to jest?) możemy odpowiedzieć na dwa sposoby: za pomocą przymiotnika lub zaimka dzierżawczego. Znaczenie natomiast pozostaje takie samo. Porównajmy poniższe przykłady:

Whose car is this?
This is my car. - przymiotnik dzierżawczy
This is mine. - zaimek dzierżawczy

Whose glasses are they?
They are his glasses. - przymiotnik dzierżawczy
They are his. - zaimek dzierżawczy

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52