Zaimki ilościowe - język angielski, gramatyka

Zaimki ilościowe (quantifiers) określają rzeczownik i odpowiadają na pytania: ile? jak wiele?

W języku angielskim zaimki ilościowe dzielimy następująco:

Policzalne:

liczba pojedyncza:

one
every

liczba mnoga:

several
few
fewer
many
more
most
any
some

Niepoliczalne:

enough
little
less
much
more
most
plenty
some
any

Przyjrzyjmy się najbardziej powszechnym zaimkom ilościowym:

- some (trochę, kilka) - rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej i rzeczowniki niepoliczalne

zdania twierdzące:

There are some good shops in this shopping mall. - W tym centrum handlowym jest kilka dobrych sklepów.
I'm going to buy some food. - Zamierzam kupić trochę jedzenia.

propozycje:

Would you like some tea? - Czy chciałbyś herbaty?
Would you like some sugar? Czy chciałbyś trochę cukru?

prośby:

Could you give me some more wine? - Czy mógłbyś mi dać jeszcze trochę wina?
Can I have some water, please? - Czy mogę prosić trochę wody?

- any (żaden / żadne, jakiś / jakieś, trochę) - rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej i rzeczowniki niepoliczalne

zdania przeczące:

We don't have any money. - Nie mamy (żadnych) pieniędzy.
She doesn't have any job. - Ona nie ma żadnej pracy.

pytania:

Have you got any friends? - Czy masz jakichś przyjaciół?
Is there any milk in the fridge? - Czy jest (jakieś) mleko w lodówce?

- Much, many i a lot of – czyli dużo

Zaimka much używamy w pytaniach i przeczeniach, w przypadku rzeczowników niepoliczalnych:

There isn't much traffic. - Nie ma dużego ruchu.
There isn't much space. - Nie ma tu dużo przestrzeni.

Is there much water? - Czy jest tu dużo wody?
Have you got much work? - Czy masz dużo pracy?

Zaimek many stosowany jest z rzeczownikami policzalnym w pytaniach iprzeczeniach:

The aren't many good restaurants in my town. - W moim mieście nie ma wiele dobrych restauracji.
I haven't got many friends. - Nie mam wielu przyjaciół.

Are there many students in your class? - Czy w twojej klasie jest wielu uczniów?
How many rooms are there in your house? - Ile pokoi jest w twoim domu?

Określnik ilościowy a lot of używamy zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących:

They have got a lot of money. - Oni mają dużo pieniędzy.
There is a lot of food in the fridge. - W lodówce jest dużo jedzenia.

There are a lot of parks in Wroclaw. - We Wrocławiu jest dużo parków.
We need a lot of volunteers. - Potrzebujemy wielu wolontariuszy.

- (a) few i (a) little – kilka, trochę czy niewiele?

Zaimka (a) few używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, natomiast (a) little z rzeczownikami niepoliczalnymi.

(a) few friends   (a) few things   (a) few shops

(a) little milk   (a) little money   (a) little time

W zależności od tego czy używamy ich z przedimkiem a, czy bez, mogą mieć różne znaczenie.

Użyte z przedimkiem a mają następujące znaczenia:

a few – kilka
a little – trochę

I bought a few books last week. - Wczoraj kupiłem kilka książek.
He went on holiday a few days ago. - On pojechał na wakacje kilka dni temu.
I speak a little German. - Mówię trochę po niemiecku.
Can I have a little water? - Czy mogę trochę wody?

Użyte bez przedimka otrzymują natomiast znaczenia:

few – niewiele, niewielu (prawie wcale)
little – niewiele

We were disappointed because few people came. - Byliśmy zawiedzeni, gdyż przyszło niewiele ludzi.
There are very few schools in this town. - W tym mieście jest bardzo niewiele szkół.

They can't buy a new house as they have little money. - Nie mogą kupić nowego domu, bo mają niewiele pieniędzy.
There is little air here. Let's go out. - Tu jest niewiele powietrza. Wyjdźmy na zewnątrz.

Porównajmy:

She has got a few friends. - Ona ma kilku przyjaciół.
She has got few friends. - Ona ma niewielu przyjaciół.

We have a little coffee left. - Zostało nam trochę kawy.
We have little coffee left. - Zostało nam niewiele kawy.

- Each i every

Zaimka nieokreślonego every (każdy, każda, każde) używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej odnoszącymi się do grup osób, zwierząt lub rzeczy (jako całości).

Przykłady:

We go to school every day. - Chodzimy do szkoły każdego dnia.
Every time I see you you look different. - Za każdym razem jak cię widzę, wyglądasz inaczej.

Zaimek each jest także używany z rzeczownikami w liczbie pojedynczej odnoszącymi się do grup osób, zwierząt lub rzeczy (ale dotyczy każdego z osobna).

Przykłady:

Each of us is different. – Każdy z nas jest inny.
Each student has to take this exam. - Każdy uczeń musi podejść do tego egzaminu.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43