Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Główne założenia Konstytucji PRL

Ostatnio komentowane
No elo
Elo • 2019-10-16 18:14:00
nie fajne
wertyuiop[] • 2019-10-16 16:41:14
Podobno pan Erwin oprócz żony miał wiele związków nieformalnych z innymi kobietami. R...
Marcin • 2019-10-16 12:12:31
Podobno Alessandro Volta był bardzo pobożny. Codziennie uczęszczał na Mszę Świętą...
Marcin • 2019-10-16 12:06:53
Za to bombardowanie zakładów chemicznych w czasie agresji NATO na Serbię w 1999r. jest ...
Marcin • 2019-10-16 11:38:26
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

W ósmą rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN Sejm uchwalił Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stało się to 22 lipca 1952 roku i zwana ona była konstytucją lipcową. Autorem konstytucji był Bolesław Bierut, a poprawek w niej dokonywał Józef Stalin.

Założenia

- zmiana nazwy państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL)
- zniesienie urzędu prezydenta
- utworzenie na wzór sowiecki kolegialnej Rady Państwa, która przejęła kompetencje prezydenta
- kadencja sejmu trwająca 5 lat, złożony był z 460 posłów
- wzmocniono policyjny system rządów
- wzrost znaczenia represyjnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
- oficjalną ideologią państwową stała się teza o walce klas
- wprowadzono czteroprzymiotnikowe wybory (wykreślono zasadę proporcjonalności)
- sejm powoływał Radę Ministrów i jej Prezesa oraz skład Rady Państwa
- sejm uchwalał budżet oraz narodowe plany społeczno-gospodarcze
- sejm obradował w trybie sesyjnym, sesje zwoływała Rada Państwa
- władzę wykonawczą sprawowała Rada Ministrów i Rada Państwa
- Rada Państwa wybierana była na cztery lata
- Rada Państwa wydawała dekrety z mocą ustaw i reprezentowała kraj na zewnątrz
- Rada Państwa decydowała o sprawach wojskowych, ratyfikowała umowy międzynarodowe, nadawała obywatelstwo PRL, stosowała prawo łaski, przysługiwała im inicjatywa ustawodawcza
- Sąd Najwyższy sprawował nadzór nad całym sądownictwem
- sądy dzieliły się na powiatowe, wojewódzkie i szczególne (wojskowe i administracyjne)
- w 1982 roku powołano trybunał Konstytucyjny

Konstytucja PRL była wielokrotnie nowelizowana. Ostatecznie została uchylona przez art 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997, która obowiązuje do dziś i stanowi najwyższy akt prawny w Polsce.

Polecamy również:

 • Referendum ludowe (1946) - znaczenie, historia

  Mimo faktycznego przejęcia władzy w powojennej Polsce przez podległych Moskwie polskich komunistów Józef Stalin i jego poplecznicy musieli, przynajmniej na początku, trzymać się ustaleń zawartych na konferencjach Wielkiej Trójki w Poczdamie i Jałcie. Te zaś zakładały, że Polska będzie krajem... Więcej »

 • Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - historia, program, cele

  Pomiędzy rokiem 1944 a 1945 komuniści polscy, będący pod stałą kontrolą Józefa Stalina, przejęli praktycznie całą władzę w świeżo wyzwolonej Polsce. Mogli zatem przystąpić do kolejnej fazy planu dyktatora ZSRR, jakim było stworzenie z Polski państwa wasalnego. Mimo budowy socjalizmu jednak, Stalin był... Więcej »

 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) - powstanie, cele, członkowie, historia

  PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, była przez prawie cały okres istnienia PRL-u jedyną legalnie działającą partią i w praktyce główna siłą zarządzającą krajem. Całkowicie kontrolowana przez ZSRR, stanowiła niejako kluczowy element kontroli nad Polską, jaką roztoczył w okresie powojennym blok... Więcej »

 • Bolesław Bierut - biografia, rządy

  Bolesław Bierut urodził się w niezbyt zamożnej, chłopskiej rodzinie 18.04.1892 roku w  Rurach Brygidkowskich. Od roku 1900 uczył się w bliskiej jego miejscu zamieszkania szkole parafialnej, z której został jednak usunięty przed zakończeniem nauki z powodu udziału w antyrosyjskich zamieszkach. Dalsze... Więcej »

 • Proces szesnastu - historia

  Jednym z pierwszych celów,  jakie nowe władze komunistyczne musiały sobie postawić przy przejmowaniu władzy w Polsce, była eliminacja wszystkich środowisk opozycyjnych, które mogłyby realnie zagrozić działaniom komunistów wysłanych z Moskwy. Największym i najsilniejszym konkurentem w roku... Więcej »

Komentarze (0)
3 + 2 =