Bolesław Bierut - biografia, rządy

Bolesław Bierut urodził się w niezbyt zamożnej, chłopskiej rodzinie 18.04.1892 roku w  Rurach Brygidkowskich. Od roku 1900 uczył się w bliskiej jego miejscu zamieszkania szkole parafialnej, z której został jednak usunięty przed zakończeniem nauki z powodu udziału w antyrosyjskich zamieszkach. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w sposób praktyczny, pracując m.in. w drukarni. Od 1912 roku aktywny członek PPS-Lewicy.

W dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z bardziej aktywnych działaczy świeżo powstałej Komunistycznej Partii Polski. W latach 1925-1926 przebywał na szkoleniach w Moskwie. Już wtedy był oddanym komunistą i wiernie wspierał linię ideologiczną ZSRR. Prawdopodobnie był już wtedy szpiegiem sowieckim. W roku 1933 został aresztowany za swoją działalność i skazany na 7 lat więzienia, wyrok ten jednak paradoksalnie ocalił mu życie - nie mógł pojechać do Moskwy w roku 1937, tak jak kierownictwo KPP, które zostało na miejscu rozstrzelane. Bierut był jednym z nielicznych ocalałych polskich komunistów, jednakże po wyjściu z więzienia pod koniec 1938 praktycznie nie mógł kontynuować swojej działalności, także ze względu na wykluczenie z partii po wyroku.

W czasie II wojny światowej dostał się na tereny kontrolowane przez ZSRR, gdzie przyjął niemieckie obywatelstwo. Po rozpoczęciu wojny Niemiec i ZSRR znajdował się na obszarze kontrolowanym przez Niemców, gdzie pracował w lokalnej administracji i działał jako szpieg. W roku 1943 wraz z innymi komunistami z tzw. Grupy Inicjatywnej został przerzucony do Warszawy, gdzie był współtwórcą PPR. W styczniu 1944 został przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej (KRN) - podziemnego rządu komunistycznego. Później w tym samym roku uczestniczył w rozmowach z politykami zachodnimi w Moskwie, wszedł też w skład PKWN.

W roku 1947 został oficjalnie wybrany prezydentem PRL, urząd ten już wkrótce został zniesiony. Bierut pozostał oczywiście I sekretarzem i stał się właściwie dyktatorem, kontrolowanym jedynie przez Józefa Stalina i ZSRR. Bierut był zwolennikiem "ostrego kursu" i brutalnego wprowadzania komunizmu w Polsce, najlepiej metodami siłowymi. Czas jego rządów to okres brutalnej walki z opozycją, inwestycji w sektor zbrojeniowy i rozbudowy armii, w której kluczowe stanowiska obsadzali "doradcy" radzieccy. Doprowadził do upadku i aresztowania Władysława Gomułki, jedynego liczącego się kontrkandydata w walce  o władzę. Zelżenie kursu jego polityki przyniosła dopiero śmierć Józefa Stalina w 1953 roku.

W roku 1956 został zaproszony na słynny XX Zjazd KPZR, gdzie Nikita Chruszczow potępił oględnie politykę swojego poprzednika i jego metody sprawowania władzy, jak również terror polityczny. Dwa tygodnie później, 12 marca 1956 roku Bierut zmarł niespodziewanie, ciągle pozostając w Moskwie. Okoliczności jego śmierci są do dzisiaj niejasne, nie wyklucza się zarówno przyczyn naturalnych, jak i celowego otrucia. Śmierć Bieruta otworzyła możliwości przebudowy systemu władzy w Polsce i jego złagodzenia, co doprowadziło do "Października 1956", przejęcia władzy przez Gomułkę i "odwilży" postalinowskiej w Polsce.

Polecamy również:

 • Referendum ludowe (1946) - znaczenie, historia

  Mimo faktycznego przejęcia władzy w powojennej Polsce przez podległych Moskwie polskich komunistów Józef Stalin i jego poplecznicy musieli, przynajmniej na początku, trzymać się ustaleń zawartych na konferencjach Wielkiej Trójki w Poczdamie i Jałcie. Te zaś zakładały, że Polska będzie krajem... Więcej »

 • Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - historia, program, cele

  Pomiędzy rokiem 1944 a 1945 komuniści polscy, będący pod stałą kontrolą Józefa Stalina, przejęli praktycznie całą władzę w świeżo wyzwolonej Polsce. Mogli zatem przystąpić do kolejnej fazy planu dyktatora ZSRR, jakim było stworzenie z Polski państwa wasalnego. Mimo budowy socjalizmu jednak, Stalin był... Więcej »

 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) - powstanie, cele, członkowie, historia

  PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, była przez prawie cały okres istnienia PRL-u jedyną legalnie działającą partią i w praktyce główna siłą zarządzającą krajem. Całkowicie kontrolowana przez ZSRR, stanowiła niejako kluczowy element kontroli nad Polską, jaką roztoczył w okresie powojennym blok... Więcej »

 • Proces szesnastu - historia

  Jednym z pierwszych celów,  jakie nowe władze komunistyczne musiały sobie postawić przy przejmowaniu władzy w Polsce, była eliminacja wszystkich środowisk opozycyjnych, które mogłyby realnie zagrozić działaniom komunistów wysłanych z Moskwy. Największym i najsilniejszym konkurentem w roku... Więcej »

 • Gospodarka PRL - gospodarka centralnie planowana - definicja, cechy, wady i zalety

  Po drugiej wojnie światowej Polska znalazła się w sferze wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który dążył programowo do realizacji idei komunizmu, poprzedzonej okresem socjalistycznym. Realizacje wymienionych ideologii musiały skutkować realnymi zmianami w gospodarce krajów... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 5 =
sTasiu
2022-03-13 16:58:35
mega przydatne :)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42