Budowa i funkcje płuc

Płuca to parzyste narządy wymiany gazowej zajmujące 2/3 objętości klatki piersiowej. Od siebie nawzajem oddzielone są śródpiersiem. Płuca mają budowę płatową . Płuco prawe jest większe i składa się z trzech płatów: górnego, środkowego i dolnego, lewe płuco dzieli się na dwa płaty: górny i dolny. Płuca ważą od 1000 g u kobiet do 1300 g u mężczyzn. U dorosłego człowieka płuca mają barwę stalowoszarą.

Płuca z zewnątrz otoczone są błoną surowiczą zwaną opłucną. Błonę tę tworzy okrywająca płuca opłucna płucna oraz wyścielające od wewnątrz powierzchnię klatki piersiowej opłucna ścienna. Między nimi znajduje się jama opłucnej, czyli przestrzeń wypełniona płynem surowiczym. Jej zadaniem jest zmniejszanie tarcia w czasie ruchów oddechowych pomiędzy płucami, a klatka piersiową.

W każdym płucu wyróżniamy: część górną zwaną szczytem, cześć dolną , czyli podstawę, wklęsłą powierzchnię przeponową, wypukłą powierzchnię żebrową oraz skierowaną do śródpiersia powierzchnię przyśrodkową zawierającą wgłębienie zwane wcięciem sercowym.

Do każdego z płuc wchodzą oskrzela główne, które w płatach rozchodzą się na oskrzela płatowe, a następnie segmentowe. Najdrobniejsze odgałęzienia oskrzeli nieposiadające już chrząstek to oskrzeliki końcowe, które kończą się ślepo woreczkami podzielonymi na dwa oskrzeliki oddechowe. Wypukłości na ścianie tych ostatnich noszą nazwę pęcherzyków płucnych. Wszystkie odgałęzienia znajdujące się na końcu pojedynczego oskrzelika końcowego stanowią grono, czyli podstawową jednostkę anatomiczną płuc. Grona zebrane są w zraziki, które oddzielona są od przegrodami międzyzrazikowymi w postaci tkanki łącznej.

Ściany pęcherzyków płucnych są cienkie, gdyż zbudowane z nabłonka płaskiego jednowarstwowego. Oplata ja gęsta sieć naczyń włosowatych. To sprawia, że wymiana gazowa, zachodząca pomiędzy powietrzem z pęcherzyków a krwią, odbywa się bardzo sprawnie.

Budowa płuc

Schemat budowy płuc człowieka/Rastrojo (12.12.2007)/commons.wikimedia.org

Opis zdjęcia: 

1. tchawica 2. odg. tętnicy płucnej 3. drobna żyłka płucna 4. przewód pęcherzykowy 5. pęcherzyki płucne 6. wcięcie sercowe (wpustowe) 7. oskrzeliki 8. oskrzela III-rzędowe 9. oskrzela II-rzędowe 10. oskrzele główne 11. krtań

Funkcja płuc:

• wymiana gazowa

Przystosowania:

• zwiększenie powierzchni płuc przez pęcherzyki płucne (jest ich od 300-500 milionów, co stanowi łącznie ok. 90 m2);
• gęsta sieć naczyń włosowatych stanowiących unaczynienie pęcherzyków płucnych;
• cienka ściana pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych, co usprawnia wyminę gazową;
• pokrycie pęcherzyków płucnych surfaktantem, co zabezpiecza przed ich zlepieniem i zapadnięciem się płuc;
różnica ciśnień parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla, dzięki którym gazy te dyfundują we właściwym kierunku.

Polecamy również:

 • Budowa nosa i funkcje jamy nosowej

  Nos zewnętrzny zbudowany jest z kości nosowych, chrząstek nosowych i wyrostków czołowych szczęk. W skład chrząstek nosowych tworzących rusztowanie nosa wchodzą: nieparzysta chrząstka przegrody nosa oraz chrząstki parzyste: boczne, skrzydłowe większe, skrzydłowe mniejsze i dodatkowe.  Więcej »

 • Budowa i funkcje jamy ustnej

  Jama ustna stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Dzielimy ją na przedsionek (przednia część) oraz właściwą jamę ustną (tylna część), które oddzielone są od siebie łukami zębowymi oraz wyrostkami zębodołowymi.  Jama ustna ograniczona... Więcej »

 • Budowa i funkcje gardła

  Gardło to występujący za jamą ustną i nosową odcinek przewodu pokarmowego, który ma kształt lejkowatej i spłaszczonej cewy. Ma długość od 12-14 cm i ciągnie się od podstawy czaszki do 6 kręgu szyjnego, gdzie przechodzi w przełyk. Więcej »

 • Budowa i funkcje krtani

  Krtań to nieparzysty narząd stanowiący górny odcinek dróg oddechowych o długości od 4-6 centymetrów.  Zbudowany jest z chrząstek, wiązadeł oraz mięsni, dzięki którym może wydawać dźwięki. Więcej »

 • Budowa i funkcje tchawicy

  Tchawica to narząd układu oddechowego leżący pomiędzy krtanią a oskrzelami. Rozpoczyna się na wysokości VI-VII kręgu szyjnego, a kończy na wysokości czwartego kręgu piersiowego rozdwojeniem tchawicy na dwa oskrzela główne.  W dolnym odcinku części szyjnej tchawica objęta jest przez tarczycę. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09