Budowa i funkcje przepony

Przepona to płaski mięsień poprzecznie prążkowany, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Jest najważniejszym mięśniem oddechowym. Przepona ma kształt kopuły, swą wypukłością skierowana jest do góry, czyli w głąb klatki piersiowej.

Dzieli się na dwie zasadnicze części: ścięgnistą (środek ścięgnisty), leżącą w środku przepony i otaczającą ją część mięśniową. Bocznymi brzegami przepona przymocowana jest do ściany klatki piersiowej. 

W obszarze części mięśniowej przepony w zależności od miejsca jej przyczepu wyróżniamy:

część mostkową – jest to najmniejsza część przepony biegnąca od wyrostka mieczykowatego, czyli wewnętrznej powierzchni mostka do środka ścięgnistego;
część żebrową – jest to największa część przepony biegnąca zbieżnie do żeber (od VII do XII), do których jest przymocowana;
część lędźwiową – jest to najmocniejsza, a zarazem najgrubsza część przepony (do 1 cm grubości), która przymocowana jest do kręgów lędźwiowych i dwóch ostatnich par żeber; wyróżnić w niej możemy dwie odnogi (prawą i lewą) oraz wiązadła łukowate przyśrodkowe, pośrodkowe i boczne; w części lędźwiowej znajduje się rozwór aorty oraz rozwór przełykowy, czyli otwory stanowiące przejścia dla aorty i przełyku.

Przepona
Rycina przedstawiająca odpreparowaną ludzką przeponę widzianą od strony brzusznej.


Funkcja przepony:

Przepona jest najważniejszym mięśniem oddechowym, co oznacza, że odgrywa istotną rolę w ruchach oddechowych, a wiec i w wentylacji płuc. Ten kurczący i rozkurczający się mięsień wpływa na zmianę objętości klatki piersiowej, co umożliwia pobieranie i usuwanie powietrza. I tak, w czasie wdechu przepona kurczy się, co powoduje jej spłaszczenie i obniżenie, a wiec powiększenia objętości klatki piersiowej wraz ze spadkiem panującego w niej ciśnienia. Skutkuje to zassaniem powietrza do płuc. W momencie wydechu przepona rozluźnia się, co sprawia, że wraca do swojego  poprzedniego położenia. Zmianie tej towarzyszy zmniejszenie objętości klatki piersiowej, a więc i płuc, w których ciśnienie wzrasta powyżej ciśnienia atmosferycznego. Skutkuje to usunięciem z nich powietrza.

Praca przepony jest niezależna od naszej woli.

Przepona uczestniczy w procesie usuwanie kału (defekacja) oraz bierze udział w emisji głosu.

Polecamy również:

 • Budowa nosa i funkcje jamy nosowej

  Nos zewnętrzny zbudowany jest z kości nosowych, chrząstek nosowych i wyrostków czołowych szczęk. W skład chrząstek nosowych tworzących rusztowanie nosa wchodzą: nieparzysta chrząstka przegrody nosa oraz chrząstki parzyste: boczne, skrzydłowe większe, skrzydłowe mniejsze i dodatkowe.  Więcej »

 • Budowa i funkcje jamy ustnej

  Jama ustna stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Dzielimy ją na przedsionek (przednia część) oraz właściwą jamę ustną (tylna część), które oddzielone są od siebie łukami zębowymi oraz wyrostkami zębodołowymi.  Jama ustna ograniczona... Więcej »

 • Budowa i funkcje gardła

  Gardło to występujący za jamą ustną i nosową odcinek przewodu pokarmowego, który ma kształt lejkowatej i spłaszczonej cewy. Ma długość od 12-14 cm i ciągnie się od podstawy czaszki do 6 kręgu szyjnego, gdzie przechodzi w przełyk. Więcej »

 • Budowa i funkcje krtani

  Krtań to nieparzysty narząd stanowiący górny odcinek dróg oddechowych o długości od 4-6 centymetrów.  Zbudowany jest z chrząstek, wiązadeł oraz mięsni, dzięki którym może wydawać dźwięki. Więcej »

 • Budowa i funkcje tchawicy

  Tchawica to narząd układu oddechowego leżący pomiędzy krtanią a oskrzelami. Rozpoczyna się na wysokości VI-VII kręgu szyjnego, a kończy na wysokości czwartego kręgu piersiowego rozdwojeniem tchawicy na dwa oskrzela główne.  W dolnym odcinku części szyjnej tchawica objęta jest przez tarczycę. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53