Maryja - Matka Boska - strona 4

Watykański II konst. Lumen gentium, 57). Maryja jest czczona jako „zawsze Dziewica" (Aeiparthenos). Kościół naucza także, że dziewictwo Maryi jest znakiem jej nieskażonej wątpieniem wiary.

Pismo Święte wspomina o braciach i siostrach Jezusa. Jednak Kościół przyjmuje, że Maryja nie miała innych dzieci, a określenia te zostały zastosowane w odniesieniu do bliskich krewnych. Jezus jest zatem jedynym Synem Maryi. Jednocześnie macierzyństwo duchowe Maryi obejmuje wszystkich ludzi i Maryja nazywana jest Matką Kościoła, gdyż:

W szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego to stała się nam Matką w porządku łaski. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 61.)

Wniebowzięcie

Dogmat Wniebowzięcia Błogosławionej Dziewicy Maryi został ogłoszony dopiero w 1950 r. przez Piusa XII. Wniebowzięcie Maryi nie zostało bowiem opisane w Biblii (w przeciwieństwie do wniebowzięcia proroka Eliasza i Henocha).

Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 59)

Jest to dogmat katolicki i nie jest uznawany przez prawosławie i protestantyzm.

Według Tradycji Wniebowzięcie Maryi nastąpiło 12 lat po Wniebowstąpieniu Chrystusa.

Tytuły Maryi

Do Maryi stosuje się tytuły: Błogosławionej Dziewicy, Matki Boskiej, Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki, Królowej Nieba i Ziemi, Bogurodzicy, Najświętszej Maryi Panny, Madonny.

Polecamy również:

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Apostołowie

  Termin apostoł wywodzi się z języka greckiego (apostolos) i oznacza wysłannika, legata. W chrześcijaństwie apostołami, w węższym znaczeniu, nazywano dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa, którzy byli towarzyszami Jego podróży i naocznymi świadkami działalności. Więcej »

 • Św. Marek Ewangelista

  Św. Marek Ewangelista nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednak bliskim współpracownikiem św. Piotra oraz św. Pawła, dlatego w Kościele prawosławnym zaliczany jest do tzw. „siedemdziesięciu dwóch uczniów”. Więcej »

 • Św. Łukasz

  Święty Łukasz Ewangelista pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz nawróconym na chrześcijaństwo poganinem. Nie należał zatem do grona siedemdziesięciu dwóch uczniów powołanych przez Chrystusa do szerzenia Dobrej Nowiny, choć tylko on mówi o ich misji (Łk 10,1-12). Więcej »

 • Św. Szczepan

  Św. Szczepan był pierwszym męczennikiem (Protomartyr) w chrześcijaństwie. Jego greckie imię Stephanos wskazuje, że nie był Żydem, ale nawróconym hellenistą. Został wybrany do grona Siedmiu, których zadaniem była posługa ubogim i wdowom w Kościele w Jerozolimie (Dz 6,1-7). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58