Oda do młodości - cechy klasyczne i romantyczne w wierszu - strona 2

przezwyciężenia „przesądów”, „samolubów” i „nieczułego świata” oraz wejścia na drogę „światła” kojarzącego się z rozumem. Warto zwrócić uwagę, że  w tekście mamy do czynienia z wyraźnym opowiedzeniem się po stronie wspólnoty. Świadczą o tym fragmenty takie jak, np.:

Razem młodzi przyjaciele!
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele.
 
lub
 
Hej! Ramię do ramienia! Spólnymi łańcuchy
Opaszmy ziemskie kolisko!

Mickiewicz odwołuje się zatem do wartości utylitarnych, wedle których każdy może przyczynić się do wspólnego dobra. Istotnymi zjawiskami rodem z oświecenia są tu również przyjaźń i jedność. Można nawet powiedzieć, że centralna dla utworu idea przemiany starego świata również występuje w kostiumie oświeceniowej wiary w postęp.

Cechy romantyczne „Ody do młodości”

Z drugiej strony młodzieńczy utwór Mickiewicza zawiera silne pierwiastki świadczące o przynależności do poetyki romantycznej. Przede wszystkim podkreśla to centralny motyw tekstu, czyli apoteoza młodości charakterystyczna dla nowej epoki. Oczywiście nie chodzi tu o postrzeganie tego stanu w kategoriach biologicznych, ale duchowych. Mickiewicz wyraźnie  stawia młodość i wszystkie jej atrybuty takie, jak buntowniczość,

Polecamy również:

 • Oda do młodości - streszczenie

  Wiersz Adama Mickiewicza stanowi entuzjastyczną pochwałę młodości. Więcej »

 • Oda do młodości - opracowanie (geneza, sytuacja liryczna, motywy)

  „Oda do młodości” powstała w roku 1820, gdy Adam Mickiewicz działał już w środowisku filomackim. Podejmując tematyką wyczerpania się oświeceniowego porządku świata i podkreślając siłę młodego pokolenia, jego witalność i świeżość, wiersz stanowi zapowiedź przełomu romantycznego, jest wierszem programowym... Więcej »

 • Oda do młodości jako manifest romantyczny

  „Oda do młodości” Adama Mickiewicza jest manifestem pokoleniowym, a więc charakterystycznym dla określonego pokolenia literackiego, połączonego wspólnymi ideami, filozofią i przeżyciami. Pomimo wyraźnej obecności w utworze idei oświeceniowych, mamy tu do czynienia bardziej z manifestem pokolenia... Więcej »

 • Oda do młodości - treść wiersza

   Bez serc, bez ducha — to szkieletów ludy.Młodości! podaj mi skrzydła!Niech nad martwym wzlecę światemW rajską dziedzinę ułudy,Kędy zapał tworzy cudy,Nowości potrząsa kwiatemI obleka nadzieję w złote malowidła!... Niechaj, kogo wiek zamroczy,Chyląc ku ziemi poradlone czoło,Takie widzi... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
wefff
2021-04-13 10:30:45
dibre
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13