Muzyka w modernizmie - charakterystyka

Modernizm w muzyce obejmuje szeroki zakres stylistyczny i czasowy. Terminem tym określa się wszystkie prądy powstające od lat 80. XIX wieku do połowy lat 70. XX w., pozostające w opozycji do stylu romantycznego. Modernizm nie jest jednorodnym stylem, zawiera takie kierunki jak: impresjonizm, ekspresjonizm, futuryzm, serializm czy sonoryzm.

Kompozytorzy romantyczni szukali inspiracji w naturze. Hołdowali tradycjom narodowym i kulturze ludowej, chętnie sięgali do dawnych podań i legend. Twórcy doby modernizmu nobilitowali technikę i codzienność, uznając je za warte ujęcia w sztuce. Wbrew wcześniejszym tradycjom, nie dbali o harmonię i melodyjność, za bardziej istotne uznając rytm i barwę dźwięku. Nastąpiło odejście od form narracyjnych – impresjoniści dążyli do statyki, ekspresjoniści stosowali porwaną frazę, neoklasycyści snucie motywiczne, a  jeszcze inni sekwencyjność.

Pierwsze pokolenie modernistów to m.in.: Gustav Mahler, Claude Debussy, Aleksandr Skriabin czy Richard Strauss. Początkowo publiczność nawykła do romantycznej estetyki była nastawiona nieprzychylnie do modernistycznych eksperymentów. Druga faza rozwoju nurtu przypada na wiek XX, wówczas tworzyli tacy kompozytorzy jak

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47