Syntetyczna teoria ewolucji

Podaj założenia syntetycznej teorii ewolucji.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:43

Syntetyczna teoria ewolucji łączy kilka teorii i wyjaśnia jak doszło do powstania gatunków. Zakłada ona, że:
- osobniki wykazują się zmiennością genetyczną przez występowanie rekombinacji oraz mutacji
- organizmy wydają na świat więcej osobników niż może przeżyć
- występuje konkurowanie o ograniczone zasoby w celu przetrwania
- najbardziej pożądane cechy się utrwalają ponieważ w wyniku doboru naturalnego najlepiej dostosowane gatunki przetrwają

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)