Oblicz stężenie soli w jej nasyconym roztworze

Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) wapnia wynosi 9,1×10-6, oblicz stężenie soli w jej nasyconym roztworze.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 22:53

Zapisanie równania dysocjacji dla soli:

CaSO4 ↔ Ca2+ + SO42-

 

Z reakcji dysocjacji soli wynika, że z 1 mola CaSO4 powstaje 1 mol Ca2+ oraz 1 mol SO42-. Oznaczamy stężenie nasyconego roztworu CaSO4 przez S. Przyjmujemy następujące oznaczenia:

[CaSO4] = S

[Ca2+] = S

[SO42-] = S

 

Zapisujemy równanie dla iloczynu rozpuszczalności CaSO4:

Kso = [Ca2+][SO42-] = S2

9,1×10-6 = S2

S =  \sqrt{9,1 \times 10 ^{-6} } = 0,003  \frac{mol}{dm ^{3} }

 

Odpowiedź: Stężenie CaSO4 w jej nasyconym roztworze wynosi 0,003 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza