Literatura II połowy XIX w. w Europie - charakterystyka - strona 6

wartości. Wymykają się one postrzeganiu rozumowemu oraz empirycznemu, a opisywać można je tylko dzięki symbolom.

Symbolizm stanowił całkowite zaprzeczenie realizmu i naturalizmu. Pragnął docierać do problemów wspólnych całej ludzkości, lecz ukrytych przed jej zdolnościami poznawczymi. Stosowane przez artystów symbole mogły być rozszyfrowywane tylko na płaszczyźnie intuicji, podświadomości, nigdy jednak w sposób ostateczny (olbrzymie znaczenie dla symbolistów miała także sfera snu).

Używane przez symbolistów znaki wcale nie musiały mieć odniesienia do rzeczywistości. Najważniejsze znaczenie miał sam moment konfrontacji z symbolem, próba jego rozszyfrowania, która otwierała odbiorcę na nowe jakości i wartości.

Najważniejszymi przedstawicielami symbolizmu byli m.in.: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Maurice Maeterlinck, Stephane Mallarme, Bolesław Leśmian, Stanisław Wyspiański.

Podsumowanie

Druga połowa XIX stulecia była dla literatury okresem bardzo dynamicznym. W czasie, gdy Europę opanował kult nauki, pojawiały się nurty artystyczne próbujące jak najpełniej referować rzeczywistość, w jakimś stopniu uwzględniając w swoich staraniach pierwiastek naukowości. Realizm i naturalizm miały w zamyśle stanowić odbicie prawdziwego świata i umożliwiać głębsze jego poznanie.

Gdy na przełomie wieków dojdzie do kryzysu światopoglądu naukowego, nastąpi ekspansja nurtów sprzecznych z dokonaniami poprzedniej epoki. Twórcy ponownie zwrócą się w stronę sił irracjonalnych, pozarozumowych, bliższych intuicji oraz podświadomości.

Polecamy również:

  • Realizm w literaturze - cechy, założenia, przedstawiciele

    Pozytywizm był nurtem ideowym, który stanowił w dużej mierze stanowił przeciwieństwo epoki romantyzmu. Szczególnie mocno odwrócono się od duchowej, napiętnowanej idealizmem wizji świata na rzecz jego naukowego oglądu i obrazu. To właśnie wiedza stanowiła dla zwolenników nowych... Więcej »

  • Naturalizm w literaturze - cechy, założenia, przedstawiciele

    Źródeł naturalizmu należy doszukiwać się w bardzo prężnie rozwijającym się w czasach pozytywizmu przyrodoznawstwie. Myśliciele tego okresu często przenosili zasady czysto biologiczne na życie społeczne, próbując stosować do niego klucz pojęciowy zaczerpnięty właśnie z przyrodoznawstwa. Więcej »

  • Oscar Wilde – biografia, książki

    Urodził się w Dublinie 16 października 1854 roku. Pisarz przyszedł na świat w rodzinie lekarza i poetki, która prowadziła jeden z najsłynniejszych salonów literackich w Irlandii. Wilde uczył się najpierw w Enniskillen, a następnie Dublinie w Trinity College. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
Uczeń
2016-12-05 17:25:49
Dzięki za pomoc!
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02