Jan Kochanowski - biografia i twórczość - strona 4

swego dorobku, który zapewni mu nieśmiertelność.

Sam Kochanowski był bez wątpienia człowiekiem renesansu, a więc poetą gruntownie wykształconym, znającym języki klasyczne, obytym z dworskim życiem i podróżującym po Europie.

Tematyka religijna

Tematyka religijna, odwołania do chrześcijańskiego Boga są wyraźne szczególnie w pieśniach i fraszkach o charakterze refleksyjno-filozoficznym. Zachwyt nad pięknem natury łączy Kochanowski z wdzięcznością za dzieło stworzenia. Rozważania nad zmiennością Fortuny każą pokładać człowiekowi ufność w Bogu, a stoicka cnota umiaru wiąże się z moralnością chrześcijańską. Nawet wówczas, gdy Kochanowski parafrazuje utwory starożytnych, w miejsce mitologicznych bogów najczęściej wstawia Boga chrześcijańskiego.

Polszczyzna w utworach Kochanowskiego

Twórczość Jana z Czarnolasu to same początki literatury polskiej pisanej w języku narodowym. Kochanowski, choć był człowiekiem wykształconym i doskonale władał łaciną, większość swych dzieł napisał w języku ojczystym, przyczyniając się w ten sposób do jego rozwoju. Był świadom znaczenia swojej poezji dla polszczyzny, w dedykacji do „Psałterza Dawidowego” napisał: „I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy/ Gdzie dotychmiast nie było śladu polskiej stopy”.

Gatunki literackie

Kochanowski hołdował gatunkom o antycznym rodowodzie, tworzył: pieśni, hymny, fraszki, treny, tłumaczył psalmy. Jest on również autorem pierwszego polskiego dramatu klasycznego. To za sprawą jego twórczości gatunki te przyjęły się i upowszechniły na gruncie polskim. Zasługą Kochanowskiego jest również utrwalenie większości miar wiersza sylabicznego.

Polecamy również:

Komentarze (6)
Wynik działania 1 + 2 =
autor
2019-10-07 14:28:54
Dzięki
kozackiraku19337
2019-02-06 12:13:58
no takie dobre nie za długie nie za krótkie pryma srot
Edmund
2019-02-06 12:12:32
Śledzik dobra rybka
Artur 11337
2019-02-06 12:10:58
Dobre
Dominika
2018-12-02 10:19:59
Bardzo przydatne! Musiałam na jutro napisać o nim referat i mam pomoc ^^ W źródłach napisze waszą stronę (Mamy napisać też źródła)! Dziękuje za pomoc !
Artur
2018-11-04 12:25:04
Dziękuje za pomoc
Ostatnio komentowane
proste dodawanie
Jan • 2021-11-29 11:45:35
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42