Władysław Wygnaniec - osiągnięcia, dokonania

Władysław II wywodzący się z dynastii Piastów, był najstarszym synem Bolesław Krzywoustego oraz jego pierwszej żony Zbysławy ruskiej. Urodził się w roku 1105, zmarł w roku 1159 w Niemczech.

Władysław Wygnaniec – Dokonania

Już od najmłodszych lat Władysław miał uczestniczyć w rządzeniu państwem, za sprawą swojego ojca. Jeszcze przed śmiercią Bolesława Krzywoustego, jego najstarszy syn miał sprawować zwierzchnictwo nad Śląskiem. Na pewno był odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego obszaru w trackie wojny polsko – czeskiej w latach 1133 – 1135. Śląsk został z resztą wydzielony Władysławowi jako dzielnica dziedziczna, na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego z roku 1138.

W tym też roku Władysław II zostaje pierwszym księciem zwierzchnim w Polsce. Był on bowiem najstarszym przedstawicielem dynastii piastowej. W myśl więc statutu Krzywoustego, jego najstarszy syn został pierwszym princepsem – seniorem. Jako książę zwierzchni w Polsce, Władysław panował w latach 1138 – 1146.

Do jego uprawnień jako pirncepsa – seniora należało wówczas prowadzenie polityki zagranicznej w imieniu całego kraju – tylko on reprezentował Polskę na zewnątrz. Ponadto posiadał władzę zwierzchnią nad resztą dzielnic, wydzielonych jego młodszym braciom. Dodatkowo miał prawo inwestytury kościelnych dostojników oraz decydował o obsadzaniu urzędów państwowych i kościelnych.

Oprócz otrzymanej na mocy testamentu dzielnicy dziedzicznej w postaci Śląska, Władysław posiadał również tzw. dzielnice senioralną. W jej skład wchodziły Małopolska, Pomorze Gdańskie, zachodnia część Kujaw oraz ziemia łęczycko – sieradzka. Poza tym Władysław zarządzał również ziemią sandomierską, ponieważ jego brat Henryk był jeszcze małoletni.

Władysław w okresie swojego panowania otrzymywał również bardzo dobre kontakty zagraniczne. Sam był mężem córki margrabiego Austrii, przyrodniej siostry cesarza Konrada III – Agnieszki. Natomiast jego syn Bolesław w roku 1142 ożenił się z córką wielkiego księcia kijowskiego – Zwinisławą. W efekcie tego małżeństwa, częściowo zaaranżowanego przez Władysława, udało mu się wzmocnić sojusz z jej ojcem.

Władysław podtrzymywał politykę Bolesława Krzywoustego, wprowadzając na biskupstwo w Wolinie Adalberta. Ten ostatni został jeszcze wyznaczony w czasach panowania jego ojca. Dodatkowo Władysław podjął starania o pozyskanie Prus, dokąd skierował chrześcijańskiego misjonarza.

Po śmierci Salomei, która była drugą żoną Bolesława Krzywoustego oraz matką wszystkich synów ujętych w testamencie poza Władysławem, ten ostatni zajął jej ziemie. Wdowa po Bolesławie otrzymała bowiem na mocy jego testamentu dożywotnio ziemie łęczycką. Do jej trenów pretensje zgłaszali pozostali synowie. Jednak Władysław posiłkowany przez Rusinów, pokonał młodszych braci.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19