Na czym polegają zjawiska krasowe?

Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez spływającą po nich wodę (zaliczany jest do wietrzenia chemicznego skał). Dotyczy to m.in. wapieni, dolomitu, gipsu czy kredy, czyli skał zbudowanych z węglanu wapnia (CaCO3). W wyniku ciągłego przepływu wód (czy to powierzchniowych, czy podziemnych) dochodzi do bardzo powolnego rzeźbienia skał i tworzenia różnych form krasowych jak jaskinie, dolomity, stalagmity czy jeziora krasowe. 

Podstawą zachodzenia zjawisk krasowych jest reakcja wody ze skałą. Węglan wapnia (sól trudno rozpuszczalna w wodze) reaguje z dwutlenkiem węgla obecnych w wodzie i wodą, co prowadzi do powstania wodorowęglanu wapnia.

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2

Wodorosól wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie, więc migruje wraz ze spływającą wodą, gdzie następnie jest wytrącana w innym miejscu np. przez zmiany ciśnienia czy temperatury otoczenia.

Polecamy również:

 • Typy wiązań chemicznych

  Podstawową przyczyną wiązania się atomów w cząsteczki jest dążenie do obniżenia energii układu.  Gilbert Lewis oraz Walter Kossel w latach 1915-16 niezależnie od siebie opublikowali elektronową teorię wiązania chemicznego. Zgodnie z założeniami tej teorii najniższą energię osiąga taki atom, który... Więcej »

 • Utlenianie i redukcja - przykłady

  Utlenianie i redukcja to procesy chemiczne, które zachodzą, kiedy między atomami lub cząsteczkami dochodzi do wymiany elektronów. Proces utleniania wiąże się z oddawaniem elektronów, natomiast redukcji – z przyjmowaniem elektronów przez atom lub cząsteczkę. Utlenianie i redukcja... Więcej »

 • Związki nieorganiczne – definicja, budowa

  Związki nieorganiczne, to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe, węglanowe i wodorowęglanowe (CO32- i HCO3-), tlenki węgla (CO i CO2) i węgliki (np. karbid – węglik wapnia,... Więcej »

 • Jakie są różnice między związkami jonowymi a kowalencyjnymi?

  Charakter wiązań chemicznych spajających atomy w związku w dużej mierze wpływa na cechy fizykochemiczne tego związku. Wyróżnia się dwa podstawowe typy wiązań: wiązania kowalencyjne, które powstają przez uwspólnienie elektronów walencyjnych oraz wiązania jonowe, które tworzą się... Więcej »

 • Czym są hydraty?

  Hydraty zwane też wodzianami są strukturami nadcząsteczkowymi. Powstają na drodze hydratacji (uwodnienia) cząsteczek soli. Hydraty mają postać sieci krystalicznej z nieregularnie rozmieszczonymi w niej cząsteczkami wody. W większości przypadków woda nie tworzy z hydratowaną substancją... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42