Ruch paneuropejski - Międzynarodowa Unia Paneuropejska - WOS

Międzynarodowa Unia Paneuropejska była organizacją promującą ideę jedności europejskiej, która funkcjonowała w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwój organizacji był zainspirowany pojęciem „Stanów Zjednoczonych Europy”, których ideę zaproponował Richard Coudenhove-Kalergi w swojej książce pt. "Paneuropa". Popularność idei paneuropejskiej doprowadziła do dwóch kongresów paneuropejskich – pierwszego w Wiedniu i kolejnego w Brukseli.

Unia Paneuropejska była pierwszą współczesną organizacją odnoszącą się do jedności kontynentu, jednak kryzys finansowy, rozwój faszyzmu we Włoszech i nazizmu w Niemczech oraz II wojna światowa, przerwała inicjatywy integracyjne.

Po II wojnie światowej ponownie bardzo dużą popularnością cieszyły się różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia głoszące konieczność integracji kontynentu europejskiego, a przynajmniej jego zachodniej części. Popularność tych ruchów paneuropejskich wynikała ze straszliwych zniszczeń wojennych, do jakich doszło nie tylko w sferze materialnej, ale także psychologicznej – integracja Europy miała stać się lekarstwem na podziały, które doprowadziły do wybuchu wojny, a tym samym – środkiem zapobiegającym kolejnej ewentualnej wojnie.

Przykładami organizacji paneuropejskich działających w 2. połowie lat 40. są: Europejska Liga Współpracy Gospodarczej, Europejska Unia Parlamentarna, Francuska Rada na Rzecz Zjednoczonej Europy.

Warto podkreślić, iż idee paneuropejskie były szeroko promowane także przez bardzo znanych polityków takich jak Winston Churchill, Paul Henri Spaak czy też Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi.

Paneuropeizm promowany był między innymi w trakcie tzw. kongresów europejskich – Kongres w Hadze (1948 r.) uznawany jest przez wielu specjalistów za jeden z pierwszych kroków w kierunku integracji europejskiej, ponieważ jego efektem było powstanie w 1949 r. Rady Europy.

Polecamy również:

 • Koncepcja cesarstwa uniwersalnego Ottona III

  Otton III był królem Niemiec, a od 996 r. także cesarzem rzymskim zapisał się na kartach historii dzięki podjęcia próba odbudowy Cesarstwa Rzymskiego pod postacią tzw. cesarstwa uniwersalnego. Więcej »

 • Święte Przymierze - idea i znaczenie - WOS

  Święte Przymierze jest jedną z ważniejszych, wczesnych prób realizacji idei jedności Europy, którą obserwujemy od ponad tysiąca lat – od czasów koncepcji Cesarstwa uniwersalnego tworzonego przez cesarza Ottona III. Więcej »

 • Europejska Komisja Gospodarcza - WOS

  Europejska Komisja Gospodarcza (Economic Comission for Europe) została założona w 1947 r. w celu wzmocnienia współpracy gospodarczej w zniszczonej, powojennej Europie. Komisja ta działa do dzisiaj i należy do wyspecjalizowanych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej »

 • Stany Zjednoczone Europy - Winston Churchill i jego koncepcja

  Winston Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny światowej. Po drugiej wojnie nie zniknął jednak ze sceny politycznej – wręcz przeciwnie, choć jego partia przegrała powojenne wybory (później – w 1951 r. - wrócił do władzy), zaangażował się w działalność promocji idei... Więcej »

 • Plan Marshalla - definicja, założenia, skutki, znaczenie

  Program Odbudowy Europy (ang.  European Recovery Program, czyli ERP) lub inaczej Plan Marshalla był planem pomocy w odbudowie zniszczonej II wojną światową Europy. Plan miał polegać na uleczeniu gospodarek poszczególnych krajów poprzez dostawy surowców naturalnych,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44