Traktat amsterdamski - postanowienia, cele, znaczenie

Traktat amsterdamski podpisano w dniu 2 października 1997 r., natomiast w życie wszedł 1 maja 1999 r.

Wprowadzał on ważne zmiany, które były powiązane z planami przyjęcia do Unii Europejskiej nowych krajów członkowskich (w tym Polski). Traktat ten doprowadził do zwiększenia kompetencji UE związanych ze sprawami wewnętrznymi oraz dziedziną sprawiedliwości. Ważnym elementem traktatu było również przybliżenie Unii Europejskiej do obywateli.

Traktat amsterdamski – postanowienia

(wybrane)

- stworzenie możliwości bardziej ścisłej współpracy między państwami członkowskimi (tzw. wzmocniona współpraca),
- możliwość uchwalenia sankcji w przypadku działań naruszających zasady demokratyczne (głównym celem zapisu był ewentualne przyszłe wywieranie wpływu na nowe państwa członkowskie z Europy Środkowej i Wschodniej),
- zwiększono rolę Parlamentu Europejskiego, a także ograniczono liczebność posłów do 700,
- rozszerzenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości (kwestie wizowe, migracje itp.),
- oficjalne nadanie Radzie Europejskiej kompetencji decydowania o wspólnych strategiach działania UE,
- wprowadzenie nowego urzędu – Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (urząd ten piastował Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej).

Traktat z Amsterdamu uprościł również numerację stosowaną w traktatach.

Polecamy również:

 • Koncepcja cesarstwa uniwersalnego Ottona III

  Otton III był królem Niemiec, a od 996 r. także cesarzem rzymskim zapisał się na kartach historii dzięki podjęcia próba odbudowy Cesarstwa Rzymskiego pod postacią tzw. cesarstwa uniwersalnego. Więcej »

 • Święte Przymierze - idea i znaczenie - WOS

  Święte Przymierze jest jedną z ważniejszych, wczesnych prób realizacji idei jedności Europy, którą obserwujemy od ponad tysiąca lat – od czasów koncepcji Cesarstwa uniwersalnego tworzonego przez cesarza Ottona III. Więcej »

 • Ruch paneuropejski - Międzynarodowa Unia Paneuropejska - WOS

  Międzynarodowa Unia Paneuropejska była organizacją promującą ideę jedności europejskiej, która funkcjonowała w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwój organizacji był zainspirowany pojęciem „Stanów Zjednoczonych Europy”, których ideę zaproponował Richard... Więcej »

 • Europejska Komisja Gospodarcza - WOS

  Europejska Komisja Gospodarcza (Economic Comission for Europe) została założona w 1947 r. w celu wzmocnienia współpracy gospodarczej w zniszczonej, powojennej Europie. Komisja ta działa do dzisiaj i należy do wyspecjalizowanych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej »

 • Stany Zjednoczone Europy - Winston Churchill i jego koncepcja

  Winston Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny światowej. Po drugiej wojnie nie zniknął jednak ze sceny politycznej – wręcz przeciwnie, choć jego partia przegrała powojenne wybory (później – w 1951 r. - wrócił do władzy), zaangażował się w działalność promocji idei... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24