Traktat nicejski - treść (postanowienia), cele - WOS

Traktat nicejski został podpisany w dniu 26 lutego 2001 r. w Nicei. Wszedł on w życie z początkiem 2003 r.

Traktat nicejski - treść (postanowienia)

Celem podpisania traktatu nicejskiego było w dużej mierze dokończenie kwestii rozpoczętych traktatem amsterdamskim – czyli nadal spraw związanych z ewentualnym rozszerzeniem Unii Europejskiej o kraje postkomunistyczne. Głównie chodziło tutaj o system ważenia głosów w Radzie (ustalono wówczas wstępne ilości głosów dla poszczególnych krajów – Polska uzyskała wówczas 27 głosów, czyli tyle samo ile Hiszpania), a także o skład Komisji oraz zwiększenie liczby przypadków, w których decyzje muszą zapadać kwalifikowaną większością głosów (część z nich była dotychczas podejmowana w sposób jednomyślny). W traktacie tym nadal usprawniano działalność wspólnego systemu sądowego oraz wzmocniono możliwości współpracy.

Traktat z Nicei zmienił również liczbę deputowanych w Parlamencie Europejskim z 700 zwiększając ją do 732.

Znaczenie traktatu polega przede wszystkim na tym, że stał się on istotnym krokiem w kierunku dostosowania funkcjonowania UE do potrzeb nowych, potencjalnych państw członkowskich, co wymagało wielu zmian instytucjonalnych, ale także mentalnościowych – dopuszczenia do Unii krajów o historii postkomunistycznej.

Ciekawe jest, iż wejście w życie traktatu nicejskiego zostało opóźnione z związku z przeprowadzonym w Irlandii referendum, podczas którego większość głosujących opowiedziała się przeciwko traktatowi. Referendum przeprowadzono jednak powtórnie w kolejnym roku (2002 r.) i wówczas Irlandczycy zdecydowali się na jego ratyfikację.

Polecamy również:

 • Koncepcja cesarstwa uniwersalnego Ottona III

  Otton III był królem Niemiec, a od 996 r. także cesarzem rzymskim zapisał się na kartach historii dzięki podjęcia próba odbudowy Cesarstwa Rzymskiego pod postacią tzw. cesarstwa uniwersalnego. Więcej »

 • Święte Przymierze - idea i znaczenie - WOS

  Święte Przymierze jest jedną z ważniejszych, wczesnych prób realizacji idei jedności Europy, którą obserwujemy od ponad tysiąca lat – od czasów koncepcji Cesarstwa uniwersalnego tworzonego przez cesarza Ottona III. Więcej »

 • Ruch paneuropejski - Międzynarodowa Unia Paneuropejska - WOS

  Międzynarodowa Unia Paneuropejska była organizacją promującą ideę jedności europejskiej, która funkcjonowała w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwój organizacji był zainspirowany pojęciem „Stanów Zjednoczonych Europy”, których ideę zaproponował Richard... Więcej »

 • Europejska Komisja Gospodarcza - WOS

  Europejska Komisja Gospodarcza (Economic Comission for Europe) została założona w 1947 r. w celu wzmocnienia współpracy gospodarczej w zniszczonej, powojennej Europie. Komisja ta działa do dzisiaj i należy do wyspecjalizowanych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej »

 • Stany Zjednoczone Europy - Winston Churchill i jego koncepcja

  Winston Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny światowej. Po drugiej wojnie nie zniknął jednak ze sceny politycznej – wręcz przeciwnie, choć jego partia przegrała powojenne wybory (później – w 1951 r. - wrócił do władzy), zaangażował się w działalność promocji idei... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24