Kobiety w islamie - Religia - strona 5

stał się strój kobiety w miejscu publicznym. Na ulicach krajów europejskich przede wszystkim spotyka się muzułmanki ubrane w hidżab, czyli chustę zakrywającą włosy, uszy i szyję, ale nie ramiona i twarz. Do innych strojów, które uznawane są za odpowiednie należą: burka (strój zakrywający całe ciało, w tym oczy zakryte siatką umożliwiającą widzenie), nikab (strój zakrywający całą twarz z wyjątkiem oczu) oraz czador (najczęściej czarny strój bez otworów na ręce). Sam Koran nie nakazuje kobietom zakrywać twarzy. Zwyczaj ten został przyjęty przez muzułmanów najprawdopodobniej z Bizancjum, gdzie zasłonięta twarz świadczyła o arystokratycznym pochodzeniu. Obecnie chusta bardzo często stanowi dla muzułmanek symbol przynależności do islamu.

W niektórych wspólnotach muzułmańskich (głównie w Egipcie, Sudanie, Somalii, Etiopii i innych krajach Afryki subsaharyjskiej) praktykuje się obrzezanie kobiet. Nie ma ono jednak uzasadnienia ani w Koranie ani w Sunnie. Nie należy do szariatu (prawa muzułmańskiego), ale do prawa zwyczajowego. Wynika z przekonania, że jest z natury „rozwiązła” i wymaga „poskromienia”. Wiele kobiet umiera po przeprowadzonym zabiegu obrzezania.

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06