Zygmunt Krasiński - biografia - strona 2Najbardziej wpływ Wincentego Krasińskiego na syna ujawnił się jednak w czasie powstania listopadowego. Wtedy na wyraźne życzenie ojca Zygmunt nie wziął udziału w walce. Poeta spędzał życie w nieustannych podróżach i rzadko bywał w kraju. Pretekstu do takiej aktywności dostarczał Krasińskiemu zły stan zdrowia. Cierpiał on na chorobę nerwową i miał kłopoty ze wzrokiem.

Poeta wdał się w dwa słynne romanse: z Joanną Bobrową i Delfiną Potocką. Ta druga stała się wielką miłością i natchnieniem poety (uczynił ją bohaterką „Przedświtu”). Jednak z powodu nacisku ojca, biorącego pod uwagę koligacje majątkowe, pisarz poślubił Elizę Branicką. Przez kilkanaście lat Krasiński nie mógł pogodzić się z rolą męża, ale w końcu zaakceptował ten stan. Uważa się, że związek ten niekorzystnie wpłynął na twórczość i światopogląd poety, zamykając go w ciasnym, konserwatywnym myśleniu. Efektem tego były na przykład ataki na Mickiewicza w „Trybunie Ludów”.

Jeżeli chodzi o osobowość Krasińskiego, jak zauważa Alina Witkowska, poeta najpełniej ze wszystkich romantyków wcielił w życie wzór dandysa, czyli jednostki ekscentrycznej, wyróżniającej się z tłumu poprzez strój, zachowanie, lekceważenie salonowych konwenansów. Poeta zmarł w wieku 47 lat, w 1859 roku w Paryżu. Pochowano go w Opinogórze koło Ciechanowa, gdzie znajduje się obecnie muzeum romantyzmu.

Polecamy również:

 • Listy do Delfiny Potockiej - opracowanie i interpretacja

  Korespondencja Zygmunta Krasińskiego i Delfiny Potockiej trwała w latach 1839 – 1848. Była to korespondencja bardzo aktywna – dziennie poeta wysyłał kilka listów. Delfina Potocka stała się jego najbardziej zaufaną przyjaciółką i powierniczką. Więcej »

 • Do Beatr... - analiza i interpretacja

  Wiersz miłosny Zygmunta Krasińskiego , którego adresatką tak naprawdę była Delfina Potocka, napisany w Monachium w 1849 roku. Więcej »

 • Listy do Jerzego Lubomirskiego - opracowanie

  Epistolograficzna spuścizna Zygmunta Krasińskiego stanowi źródło wiadomości o samym poecie, obyczajowości romantycznej, życiu literackim w tamtym czasie i sytuacji społeczno-politycznej. Więcej »

 • Zygmunt Krasiński - twórczość

  Krasiński uważany za trzeciego wieszcza (po Mickiewiczu i Słowackim), był jednym z najważniejszych twórców polskiego romantyzmu. Paradoksalnie jednak, jak zaznacza Alina Witkowska, wysoką pozycję wśród literackiej publiczności zawdzięczał nie swoim największym dramatom, ale lirykom,... Więcej »

 • Nie-Boska komedia - streszczenie

  Dramat rozpoczyna się od refleksji autora na temat roli poezji. Poetyckie natchnienie może być wykorzystane w sposób dwojaki. Dla dobrego poety natchnienie będzie uświęceniem, dla złego (służącego samemu sobie) poezja może być przekleństwem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55