Jan Parandowski, Wyprawa po złote runo – streszczenie i opracowanie - strona 2

w pierwszej kolejności musi zdobyć złote runo – w przeciwnym razie ściągnie na siebie boży gniew.