Polskie nazwiska - pisownia i odmiana - strona 3

student: Kot, Kota, Kotowi / Baran, Barana, Baranowi / Łabuz, Łabuza, Łabuzowi.

6.  Nazwiska zakończone na -ąb, -eł, -oł można odmienić bez wymian głoskowych (Jarząb - Jarząba, Kozieł - Kozieła, Kocioł - Kocioła) lub z wymianami (Jarząb - Jarzęba, Kozieł - Kozła, Kocioł - Kotła).

7. Nazwiska zakończone na -er odmieniają się jak rzeczownik kelner zazwyczaj z zachowaniem e ruchomego: Kramer, Kramera, Kramerowi.

 

Odmiana według deklinacji żeńskiej

1. Nazwiska zakończone na -a po głosce miękkiej lub głoskach -l i -j odmieniają się jak rzeczownik szyja: Kania, Kani, Kanią / Cieśla, Cieśli, Cieślą / Mateja, Matei, Mateją.

2.  Nazwiska zakończona na -a po c, cz, dz, dż, sz, ż/rz odmieniają się jak rzeczownik tarcza: Hańcza, Hańczy, Hańczą / Olsza, Olszy, Olszą / Skorża, Skorży, Skorżą.

3. Nazwiska zakończone na -a poprzedzone spółgłoską -k, -g, -ch/-h odmieniają się jak rzeczownik matka: Majka, Majki, Majce / Faruga, Farugi, Farudze / Socha, Sochy, Sosze.

4. Nazwiska zakończone na -a i -o po spółgłosce twardej odmieniają się jak rzeczownik bona: Jasuba, Jasuby, Jasubie / Lato, Laty, Lacie.

 

Odmiana według deklinacji przymiotnikowej

1. Nazwiska zakończone na -i odmieniają się jak

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37