Prędkość rozchodzenia się światła

Oblicz prędkość rozchodzenia się światła w etanolu o współczynniku załamania światła 1,36 oraz w diamencie, gdzie współczynnik ten wynosi 2,42.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Justyna Ekspert eSzkola.pl
20.05.2020 07:11

Dane i szukane z zadania i tablic fizycznych:

n_e=1,36

n_d=2,42

v_e=?

v_d=?

c=3*10^8 \frac{m}{s}

Do rozwiązania tego zadania potrzebny będzie wzór na bezwzględny współczynnik załamania światła, czyli:

n= \frac{c}{v}

v= \frac{c}{n}

w naszym przypadku dla etanolu otrzymamy:

v_e= \frac{c}{n_e}

v_e= \frac{3*10^8 \frac{m}{s} }{1,36}

v_e=220588235 \frac{m}{s}

w analogiczny sposów wyliczamy ten współczynnik dla diamentu:

v_d= \frac{c}{n_d}

v_d= \frac{3*10^8 \frac{m}{s} }{2,42}

v_e=123966942 \frac{m}{s}

Odp. Prędkość światła w etanolu wynosi 220588235 m/s a w diamencie 123966942 m/s.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: