Imiona - pisownia, odmiana, imiona polskie, obce

Imiona (jako nazwy własne wskazujące na konkretne jednostki) zapisujemy wielką literą.

Zasady nadawania imion osobom narodowości polskiej

Nadając imiona, urzędy stanu cywilnego korzystają z trzech źródeł - z Wykazu imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  (1983 r.), z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz z Zaleceń dla urzędów stanu cywilnego, dotyczących nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej (1996 r.).

Zgodnie z ww. ustawą Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Zapisy te doprecyzowane zostały w Zaleceniach dla urzędów…, z których wynika m.in., że:

 - zaleca się nadawanie imion przyswojonych przez język polski (Katarzyna, nie Catherine),

- nie powinno się nadawać imion pochodzących od nazw pospolitych oraz nazw geograficznych (Śnieżynka, Dakota),

- w imionach zapożyczonych wskazane jest zamienianie znaków obcych na rodzime (Aleks, nie Alex).

Rada Języka Polskiego opracowała także listę imion, których nadawania nie zaleca się dzieciom rodziców narodowości polskiej i polskiego obywatelstwa. Znalazły się na niej m.in. Alexander, Andrzelika, Chiara, Lilith, Opieniek, Radek, Tupak, Violeta.

Odmiana imion nadawanych osobom narodowości polskiej

Większość tych imion odmienia się. Należy odmieniać je według wzorca odmiany  wyrazów pospolitych o podobnie zakończonym temacie. Np. imię Anna będzie odmieniało się jak rzeczownik panna, Maria jak awaria, a Jan jak dzban.

Do imion nieodmiennych należą m.in. Beatrycze, Abigail, Karmen, Noemi.

Spotkałem - kogo? - Noemi.

Przyglądam się - komu? - Noemi.

Rozmawiałem - z kim? - z Noemi.

Pisownia imion osób narodowości innej niż polska

Imiona osób żyjących współcześnie zapisujemy w oryginalnej postaci, np. Peter (nie - Piotr) Jackson, Michelle (nie - Michalina) Obama, Nicolas (nie - Mikołaj) Sarkozy.

W przypadku imion osób żyjących wcześniej, postaci historycznych stosuje się zarówno pisownię spolszczoną (np. Krzysztof Kolumb, Karol Darwin, Aleksander Dumas), jak i oryginalną (np. Vincent van Gogh, Johann Wolfgang von Goethe, James Cook).

Odmiana żeńskich imion obcych

Odmieniać należy imiona żeńskie zakończone na -a (Jessica/Jessice, Cynthia/Cynthii, Bertha/Bercie). Pozostałe nie odmieniają się (Claudine, Jennifer, Nancy).

Odmiana męskich imion obcych

Odmieniać należy imiona zakończone:

a. na spółgłoskę (Justin/Justina, Hans/Hansa, Lukáš/ Lukáša),

b. na -a (Kola/Koli, Sasza/Saszy, Alosza/Aloszy),

c. na -o (Claudio/Claudia, Francesco/Francesca, Vincenzo/Vincenza),

d. na -y (Jeffrey/Jeffrey’a, Anthony/Anthony’ego, Roy/Roy’a),

e. na -i (Giovanni/Giovanniego, Luigi/Luigiego).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43