Oblicz masę sacharozy, którą poddano hydrolizie

Oblicz, jaką masę sacharozy poddano hydrolizie wiedząc, że w wyniku procesu otrzymano 4 kg fruktozy?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:26

Masa fruktozy wynosi:

MC6H12O6 = 180 g/mol

Masa sacharozy wynosi:

MC12H22O11 = 342 g/mol

Zapisanie równania reakcji:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Reakcja hydrolizy zachodzi w środowisku kwasowym lub w obecności enzymu inwertazy.

Obliczenie masy sacharozy, którą poddano hydrolizie:

342 g sacharozy – 180 g fruktozy

x g sacharozy – 4000 g fruktozy

x = 7600 g sacharozy

Odpowiedź: Hydrolizie poddano 7,6 kg sacharozy.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza