Mit - definicja, podział, funkcje mitów

Mit (gr. mythos = opowieść, zamysł, myśl) opowieść będąca elementem wierzeń danej społeczności. Treści mitów to nie tylko dzieje bogów, herosów i wielkich bohaterów, ale i historie związane z życiem zwykłych ludzi (np. opowieści wyjaśniające zjawiska przyrody, prawa natury itp.). Jednym z ważniejszych zadań spełnianych przez mity było wyjaśnianie zjawisk wykraczających swym zasięgiem poza zakres poznania ówczesnego człowieka (katastrofy naturalne, śmierć, choroby, złożoność ludzkiego losu itp.).

Pierwotnie, mity miały formę ustnych opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zbiór mitów funkcjonujących w danym społeczeństwie określa się mianem mitologii. Mitologia grecka i rzymska, nordycka, celtycka, egipska, indyjska – to najbardziej znane (i zachowane do czasów współczesnych) zbiory starożytnych mitów.

Ze względu na treść i funkcje mitów możemy je podzielić na:

- mity kosmogoniczne (gr. kosmos = wszechświat, gonos = pochodzenie) – opowiadające o powstaniu świata,
- mity teogoniczne (gr. theos = Bóg) – opowieści o powstaniu/ narodzinach pierwszych bogów,
- mity antropogeniczne (gr. anthropos = człowiek) – historie opisujące stworzenie rodzaju ludzkiego,
- mity genealogiczne (gr. genea = ród, logos = słowo) – dzieje danego rodu (np. Labdakidów).

Apoteoza Heraklesa mity

Polecamy również:

 • Mitologia Parandowskiego - opracowanie

  Pierwsze wydanie książki Jana Parandowskiego, „Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian” miało miejsce w 1924 r. Znany eseista zebrał w swoim dziele najważniejsze opowieści charakteryzujące politeistyczną religię antyku. Więcej »

 • Bogowie greccy, rzymscy i herosi w Mitologii

  Zeus - jedno z pierwszych greckich bóstw, syn Kronosa i Rei wychowywany przez kozę Amalteję i nimfy. Po osiągnięciu dojrzałości zabija ojca i obejmuje władzę nad ziemią jako pan Olimpu. Zeus to przede wszystkim władca i zwycięzca (atrybut – piorun, przydomek – „gromowładny”), patron... Więcej »

 • Znaczenie mitologii w dziejach kultury europejskiej

  Pierwotnie mity spełniały funkcję poznawczą (uczyły, wyjaśniały, stanowiły namiastkę wiedzy o otaczającym świecie) i kulturotwórczą; stanowiły podstawę wierzeń religijnych starożytnych Greków (funkcja światopoglądowa). Przekazywane z pokolenia na pokolenie wzmacniały poczucie tożsamości narodowej i... Więcej »

 • Toposy, archetypy i motywy mitologiczne

  Topos - nazwa pochodzi od greckiego topos koinos = wspólne miejsce. Stały, powtarzający się motyw literacki lub obraz, funkcjonujący w obrębie danej kultury. Zbiór toposów określa się mianem „topiki”. Ważnymi źródłami toposów są mitologie świata i Biblia. Więcej »

 • Związki frazeologiczne z mitologii greckiej - ich pochodzenie i znaczenie

  Bunt prometejski - oznacza bluźnierczy bunt wybitnej jednostki, skierowany przeciwko zastanym prawom świata i przeciwko Bogu, wiąże się z całkowitym poświęceniem dla dobra ogółu. Wyrażenie wywodzi się z mitu o Prometeuszu, który dla dobra ludzkości sprzeciwił się bogom i został za to surowo ukarany. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
amongus
• 2022-05-24 21:03:12
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00