Liryka inwokacyjna - definicja, cechy

Liryka inwokacyjna inaczej zwana jest liryką apelu lub liryką zwrotu do adresata. Jak sugeruje nazwa, w takim utworze podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do adresata lirycznego, którym może być zarówno wskazana jednostka, jak i zbiorowość. Zwrot taki może być również kierowany do pojęcia abstrakcyjnego, rzeczy martwej, rośliny lub zwierzęcia – nie musi być to zwrot do osoby.

Liryczny zwrot do kogoś lub czegoś ma często charakter retoryczny, co nadaje tekstowi oratoryjnego charakteru. Liryka inwokacyjna może przybierać kształt listu czy przemówienia.

Rola liryki inwokacyjnej zależy od adresata, do którego jest kierowana – z jej pomocą możliwe jest wyrażenie uczuć, emocji czy refleksji.

Ze względu na osobisty charakter, liryka inwokacyjna często bywa wykorzystywana utworach o tematyce politycznej lub miłosnej. Ich tonacja najczęściej jest podniosła lub intymna.

Przykładami liryki inwokacyjnej są m.in. utwory Zbigniewa Herberta (Do Marka Aurelego), Czesława Miłosza (Który skrzywdziłeś), Tadeusza Różewicza (List do ludożerców) czy Adama Mickiewicza (Pan Tadeusz. Inwokacja).

 

Polecamy również:

 • Elegia - definicja, cechy, przykłady

  Według „Słownika terminów literackich” wywodzi się z Azji Mniejszej (Jonii), a jej rozkwit w poezji greckiej przypadł na przełom VII i VI w. p. n. e. Elegia jest to „gatunek liryki żałobnej, pieśń lamentacyjna bliska trenowi, śpiewana podczas pogrzebu”. Forma ta pojawiła się już w... Więcej »

 • Fraszka - definicja, cechy, przykłady

  Nazwa gatunku wywodzi się od włoskiego słowa frasca, które oznacza „gałązkę”, a więc coś drobnego, błahego. Literacka fraszka to taki właśnie niewielkich rozmiarów utwór literacki. Więcej »

 • Pieśń - definicja, cechy, przykłady

  Utwór liryczno-muzyczny o rodowodzie starożytnym, wywodzący się z obrzędowości religijnej. Formalna budowa pieśni odzwierciedla jej związki z muzyką: stroficzność, paralelizm składniowy i tematyczny, refrenowe powtórzenia, wyraźna rytmizacja tekstu, instrumentalizacja zgłoskowa (wyrazy... Więcej »

 • Hymn - definicja, cechy, przykłady

  Utwór, którego nazwa pochodzi z języka greckiego: gr. hymnos oznacza „pieśń pochwalną”. Jest to zatem forma liryczna o patetycznym nastroju, której tematyka dotyczy rzeczy najwyższej wagi: np. treści patriotycznych czy religijnych. Hymn to jednocześnie utwór związany z... Więcej »

 • Oda - definicja, cechy, przykłady

  Termin wywodzi się z języka greckiego: gr. aide znaczy tyle co „pieśń”, „śpiew”. Jest to gatunek liryczny o rodowodzie antycznym, który, jak podaje „Słownik terminów literackich”, był odmianą greckiej liryki chóralnej. Oda posiada więc cechy charakterystyczne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53