Liryka pośrednia i bezpośrednia - porównanie

W analizie utworu poetyckiego bardzo pomocne jest określenie rodzaju wypowiedzi lirycznej jaka w nim występuje. Ze względu na sposób wypowiadania się podmiotu w utworze wyróżniamy lirykę bezpośrednią i lirykę pośrednią.

Liryka bezpośrednia

Jeden z rodzajów liryki, w której podmiot wyraża swoje myśli i uczucia kierując je wprost do adresata. W ten sposób podmiot ujawnia się wykorzystując w wypowiedzi pierwszą osobę liczby pojedynczej. Najważniejszą formą liryki bezpośredniej jest monolog, dzięki któremu podmiot przekazuje swój emocjonalny stosunek do świata.

Lirykę bezpośrednią dzieli się na:

- lirykę osobistą, w której podmiot liryczny może być utożsamiany z autorem, a czasem nawet sam sugeruje, że nim jest. Utwory takie mogą być interpretowane jako manifestacja „ja” poety.

- lirykę roli, w której podmiot jest postacią historyczną lub mitologiczną, wypowiedź podmiotu imituje wypowiedź tej postaci.

- lirykę maski, w której podmiot wciela się w postać zwierzęcia, rośliny lub rzeczy martwej.

Te trzy typy liryki bezpośredniej pozwalają na zdystansowanie się poety, autora wobec tematu samego utworu. Lirykę bezpośtrednią rezprezentują m.in. "Treny" Jana Kochanowskiego.

Liryka pośrednia

liryce pośredniej podmiot liryczny nie wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ale „ukrywa się” za światem przedstawionym w utworze. Jego przeżycia i uczucia wyrażane są pośrednio, za pomocą innych elementów wiersza np. poprzez opis krajobrazu lub jakiejś sytuacji.

Utwory, w których występuje liryka pośrednia są zazwyczaj bardzo plastyczne i pełne obrazów, za pomocą których podmiot może przekazać swoje emocje.

Rodzaje liryki pośredniej:

opisowa, w której sytuacja wewnętrzna podmiotu jest wyrażona w opisie krajobrazu, zamiast osobowej narracji występuje opis

sytuacyjna, inaczej narracyjna, w której podmiot opisuje zdarzenie nie będąc jego uczestnikiem, a swój stosunek do świata właśnie przywołując określoną scenę.

Do przykładów liryki pośredniej należą m.in. tatrzańskie wiersze Kazimierza Przerwy - Tetmajera ("Z Kasprowego Wierchu", "Pod Rysami").

Liryka pośrednia i bezpośrednia - porównanie

 

Polecamy również:

 • Elegia - definicja, cechy, przykłady

  Według „Słownika terminów literackich” wywodzi się z Azji Mniejszej (Jonii), a jej rozkwit w poezji greckiej przypadł na przełom VII i VI w. p. n. e. Elegia jest to „gatunek liryki żałobnej, pieśń lamentacyjna bliska trenowi, śpiewana podczas pogrzebu”. Forma ta pojawiła się już w... Więcej »

 • Fraszka - definicja, cechy, przykłady

  Nazwa gatunku wywodzi się od włoskiego słowa frasca, które oznacza „gałązkę”, a więc coś drobnego, błahego. Literacka fraszka to taki właśnie niewielkich rozmiarów utwór literacki. Więcej »

 • Pieśń - definicja, cechy, przykłady

  Utwór liryczno-muzyczny o rodowodzie starożytnym, wywodzący się z obrzędowości religijnej. Formalna budowa pieśni odzwierciedla jej związki z muzyką: stroficzność, paralelizm składniowy i tematyczny, refrenowe powtórzenia, wyraźna rytmizacja tekstu, instrumentalizacja zgłoskowa (wyrazy... Więcej »

 • Hymn - definicja, cechy, przykłady

  Utwór, którego nazwa pochodzi z języka greckiego: gr. hymnos oznacza „pieśń pochwalną”. Jest to zatem forma liryczna o patetycznym nastroju, której tematyka dotyczy rzeczy najwyższej wagi: np. treści patriotycznych czy religijnych. Hymn to jednocześnie utwór związany z... Więcej »

 • Oda - definicja, cechy, przykłady

  Termin wywodzi się z języka greckiego: gr. aide znaczy tyle co „pieśń”, „śpiew”. Jest to gatunek liryczny o rodowodzie antycznym, który, jak podaje „Słownik terminów literackich”, był odmianą greckiej liryki chóralnej. Oda posiada więc cechy charakterystyczne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53