Liryka pośrednia i bezpośrednia - porównanie

W analizie utworu poetyckiego bardzo pomocne jest określenie rodzaju wypowiedzi lirycznej jaka w nim występuje. Ze względu na sposób wypowiadania się podmiotu w utworze wyróżniamy lirykę bezpośrednią i lirykę pośrednią.

Liryka bezpośrednia

Jeden z rodzajów liryki, w której podmiot wyraża swoje myśli i uczucia kierując je wprost do adresata. W ten sposób podmiot ujawnia się wykorzystując w wypowiedzi pierwszą osobę liczby pojedynczej. Najważniejszą formą liryki bezpośredniej jest monolog, dzięki któremu podmiot przekazuje swój emocjonalny stosunek do świata.

Lirykę bezpośrednią dzieli się na:

- lirykę osobistą, w której podmiot liryczny może być utożsamiany z autorem, a czasem nawet sam sugeruje, że nim jest. Utwory takie mogą być interpretowane jako manifestacja „ja” poety.

- lirykę roli, w której podmiot jest postacią historyczną lub mitologiczną, wypowiedź podmiotu imituje wypowiedź tej postaci.

- lirykę maski, w której podmiot wciela się w postać zwierzęcia, rośliny lub rzeczy martwej.

Te trzy typy liryki bezpośredniej pozwalają na zdystansowanie się poety, autora wobec tematu samego utworu. Lirykę bezpośtrednią rezprezentują m.in. "Treny" Jana Kochanowskiego.

Liryka pośr

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19