Wojciech Korfanty – biografia

Wojciech Korfanty – biografia, życiorysWojciech Korfanty to jedna z najważniejszych postaci dla historii Śląska i historii Polski.

Młodość

Wojciech, a właściwie Adalbert Korfanty, urodził się 20 kwietnia 1873 roku w Sadzawce (obecnie Siemanowice Śląskie). W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w szkole ludowej. W późniejszym czasie uczęszczał do gimnazjum w Katowicach, gdzie rozpoczął działalność mającą na celu szerzenie kultury polskiej. Na skutek wygłaszania niepochlebnych opinii o Bismarcku został wydalony ze szkoły.

Szkołę średnią ukończył eksternistycznie, następnie rozpoczął studia na politechnice w Charlottenburgu. Studiował również we Wrocławiu i w Berlinie.

Był członkiem Ligi Narodowej, gdzie współpracował z Romanem Dmowskim. Od początku XIX wieku pracował jako redaktor naczelny „Górnoślązaka”. Za publikację artykułów Do Niemców i Do moich braci Górnoślązaków trafił do więzienia.

Poseł

W latach 1903-1912 i 1918 był posłem do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903-1918) reprezentując Koło Polskie. 25 października 1918 roku wystąpił w parlamencie niemieckim z postulatem przyłączenia wszystkim ziem zaboru pruskiego do odradzającego się państwa polskiego. Po ogłoszeniu niepodległości zamieszkał w Poznaniu. Tam był członkiem Naczelnej Rady Ludowej biorąc udział w powstaniu wielkopolskim. W 1920 roku został mianowany komisarzem polskim plebiscytu na Górnym Śląsku. Zajmował się kwestiami organizacyjnymi, propagandowymi i politycznymi. Kierował II powstaniem śląskim, w którym walczono o przyłączenie terenów Śląska do Polski. Obszar plebiscytowy przypadł jednak Niemcom, co spowodowało wybuch III powstania śląskiego, na którego czele ponownie stanął Wojciech Korfanty. W wyniku zrywu powstańczego zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska.

Korfanty opuścił Śląsk w 1921 roku. W latach 1922-1930 był posłem z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji. Był nawet desygnowany na premiera, jednak nie zaczął formułować własnego rządu po wyrażeniu sprzeciwu przez Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa, który był jego przeciwnikiem politycznym.

W 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. W 1930 roku został aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu powrócił na Górny Śląsk, jednak nadal zagrażali mu jego przeciwnicy polityczni, m.in. wojewoda Michał Grażyński.

Emigracja

W 1935 roku udał się na emigrację, początkowo do czeskiej Pragi. W obawie przed represjami nie mógł przyjechać do kraju nawet na pogrzeb własnego syna. Powrócił w kwietniu 1939 roku, został aresztowany i umieszczony w więzieniu na Pawiaku. Zmarł 17 sierpnia, już na wolności. Okoliczności jego śmierci pozostają niejasne. Spoczął na cmentarzu w Katowicach, a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną.

Polecamy również:

 • Powstanie wielkopolskie (1918) - przyczyny, przebieg, skutki

  Zakończona w listopadzie 1918 roku wojna światowa zostawiła Niemcy pogrążone w chaosie, wstrząsane rewolucją wewnętrzną i znacznie osłabione. Jednocześnie zaś na wschodniej granicy Niemiec pojawił się nowy sąsiad, jakim było odrodzone państwo Polskie. Początkowo jednak II Rzeczpospolita składała się jedynie z ziem... Więcej »

 • Wojna polsko-bolszewicka - przyczyny

  W październiku 1917 roku władzę w Rosji przejęła nieliczna, ale bezwzględna i dobrze zorganizowana partia bolszewików, przedstawicieli skrajnej lewicy. Jej przywódcy, z Włodzimierzem Leninem na czele, wierzyli w to, że opanowanie Rosji jest jedynie pierwszym etapem, kolejnym zaś i naturalnym celem... Więcej »

 • Polsko-czechosłowacki spór graniczny o Zaolzie

  Odrodzone w roku 1918 państwo polskie prowadziło w pierwszych latach swojego istnienia szereg mniej lub bardziej ostrych konfliktów ze swoimi sąsiadami, dotyczących problemu ustalenia granic. Często bowiem interes narodowy i prawa historyczne kłóciły się z aktualnym podziałem ludnościowym czy liczbą i... Więcej »

 • Ustrój i przemiany ustrojowe w II Rzeczypospolitej i ich konsekwencje

  Odrodzona w roku 1918 Polska rozpoczęła swój państwowy byt w niezwykle trudnych warunkach, otoczona przez sąsiadów znajdujących się w kryzysie po I wojnie światowej, bądź podobnie jak ona dopiero budujących swoją niepodległość. Pierwsze trzy lata istnienia państwa polskiego są okresem ciągłych walk o... Więcej »

 • Reformy w II Rzeczpospolitej - walutowa, rolna, gospodarcze i in.

  II Rzeczpospolita na samym początku swojego istnienia borykała się z wieloma problemami, które wynikały z odmiennej sytuacji prawno – ustrojowej, jaka panowała na terytoriach różnych zaborów. Scalone z zaboru rosyjskiego, niemieckiego i austriackiego państwo polskie musiało, w celu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43