Rozwój nauki i techniki w starożytnym Egipcie - astronomia, matematyka, medycyna

Egipt w czasach starożytnych był państwem, gdzie rozwijała się w bardzo dużym stopniu kultura. Mogą świadczyć o tym liczne przykłady architektoniczne, dzieła literackie, rozwój religii, pisma i w końcu osiągnięcia w wielu dziedzinach nauki np.: matematyka – zwłaszcza geometrii i algebry oraz astronomia i medycyna. Jednak najbardziej znanym wynalazkiem, jaki przypisujemy starożytnemu Egiptowi, było pismo – hieroglificzne, oraz wytwarzanie papirusu, który służył Egipcjanom do zapisywania.

Najbardziej światłą grupą ludzi byli kapłani, którzy tworzyli w starożytnym Egipcie swego rodzaju elitę intelektualną. Oprócz oczywistych kwestii teologicznych, które kształtowali, zajmowali się również medycyną - przeprowadzali podstawowe operacje oraz balsamowali zwłoki. To im przypuszczalnie zawdzięczamy podział roku na dwanaście miesięcy i na trzysta sześćdziesiąt pięc dni. Dbali też o rozwój nauki w kraju, w szczególności o matematykę, nauki przyrodnicze oraz astronomię. Odpowiadali też za czas zbiorów - obliczali czas wylewów Nilu.

Starożytny Egipt – Astronomia

Początki astronomii w starożytności wiążą się z konieczną wdrożenia rachuby czasu, rozwojem astrologii i początkami nawigacji. Pierwsze rejestry obserwacji astronomicznych prowadzono w Egipcie i Mezopotamii. W państwie faraonów była ona związana m.in. z wylewami Nilu, stąd określenie długości roku 365 dni oraz jego podział na trzy części: wylewów, siewów i zbiorów. Oprócz tego podzielili rok na 12 miesięcy z czego każdy miał 30 dni oraz podzielili noc i dzień na 12 godzin. Prowadzili również pierwsze obserwacje planet oraz gwiazd, potrafili obliczyć terminy zaćmienia Słońca i Księżyca. Znali też kalendarz słoneczny, oparty na cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca. Także piramidy, wznoszone przez starożytnych Egipcjan, były wielkimi zegarami słonecznymi. Rzucane przez nie od połowy października do początku marca cienie pokazują pory i długość roku. Długość płyt kamiennych otaczających piramidę, odpowiada długości cienia jednego dnia. Prowadząc obserwację tego cienia na kamiennych płytach, można było obliczyć długość roku z dokładnością do 0,2 dnia.

Starożytny Egipt – Medycyna

W starożytnym Egipcie początkowo znajomość medycyny wynikała z praktyk mumifikowania zwłok, która zastąpiła początkowe zakopywanie zmarłego w piaskach pustyni. Jak na ówczesne czasy, Egipcjanie mieli doskonałą znajomość anatomii człowieka, dokonywano trepanacji czaszki, wykonywano skomplikowane operacje oczu i mózgu (stosowano środki znieczulające). Potrafili wytwarzać proste narzędzia chirurgiczne, z biegiem czasu przy świątyniach powstawały pierwsze szkoły medyczne, a następnie wydzielano specjalizacje dla konkretnych schorzeń. Zawód lekarza w starożytnym Egipcie, stał się bardzo rozpowszechniony. Większość z nich znała budowę serce i wszelkie jego funkcje, przypalali torbiele, a w stomatologii zaczeli stosować protezy.

Starożytny Egipt – Matematyka

Matematyka oraz geometria u starożytnych Egipcjan, była wykorzystywana głównie do dokonywanie obliczeń potrzebnych do prac budowlanych, przy poborze podatków, mierzenia pól i objętości, zamiany miar wagi na inne jednostki. Egipcjanie potrafili obliczać pole powierzchni figur, stosowali system dziesiętny, gdzie najwyższą wartością był jeden milion. Najstarszym dokumentem matematycznym świata jest Papirus Ahmesa, z niego m.in. wiemy, że starożytni Egipcjanie znali ułamki.

Starożytny Egipt – Wynalazki

Najważniejsze dla Egipcjan wynalazki związane były z Nilem i jego wylewami, a co za tym idzie rolnictwem, które zapewniało pożywienie dla społeczności starożytnego Egiptu. Jednym z takich wynalazków były tzw. nitomierze – służyły do pomiarów poziomu wody w czerwcu. Na ich podstawie Egipcjanie obliczali, ile wody będą musieli wykorzystać, kiedy w październiku zaczną się zbiory. Oprócz tego wynaleźli zegar wodny oraz potrafili wykonywać dokładne pomiary do budowy systemów irygacyjnych. Rozwinęli również dziedzinę kosmetologii. Znali zastosowanie środków takich jak np.: henny, ochry, licznych preparatów na bazie mleka, miodu lub oliwy. Znali bakteriobójcze i grzybobójcze działanie roślin które stosowali w celach leczniczych.

Polecamy również:

 • Egipt darem Nilu - co to znaczy? Rolnictwo w Egipcie starożytnym

  Podobnie jak inne starożytne cywilizacje bliskiego i dalekiego wschodu, państwo egipskie powstało w dorzeczu wielkiej rzeki Nilu (w Mezopotamii – Eufrat i Tygrys, Chiny – Żółta rzeka Huang He). Wylewy rzeki wyznaczały bieg życia w państwie faraonów, które powstało miedzy innym na... Więcej »

 • Zjednoczenie Egiptu Dolnego i Górnego - opis, data

  Przed powstaniem państwa Egipskiego, w dolnie Nilu, zaczynają formować się nomy – mniejsze ośrodki administracyjne. W IV w. p.n.e., ze względu na ich powiązania gospodarcze i administracyjne powstają, dwa oddzielne obszary – Egipt Górny (dolina Nilu) i Dolny (delta Nilu). Do zjednoczenia... Więcej »

 • Wierzenia starożytnych Egipcjan - charakterystyka, cechy, najważniejsi bogowie

  Początkowo cywilizacja Egipska, podobnie do innych pochodzących z Bliskiego Wschodu, czciła siły natury. Zbiegiem czasu, jeszcze przed Zjednoczeniem Górnego i Dolnego Egiptu ok. 3200 r. p.n.e. (przez legendarnego władcę Menesa), na wzór Mezopotamii, każdy lokalny ośrodek administracyjny posiadał... Więcej »

 • Budowle i architektura starożytnego Egiptu

  Budownictwo oraz architektura w czasach starożytnego Egiptu były ściśle związane z religią oraz kultem władcy, w postaci boskiego faraona. Budowle miały nie tylko charakter czysto użytkowy, ale również symbolizowały i utrwalały ustalony porządek społeczny. Do budowy używano głównie surowców... Więcej »

 • Pismo egipskie - pismo hieroglificzne, hieratyczne, demotyczne - opis, historia

  Pierwsze zapisy w starożytnym Egipcie datowane są na ok. 3000 r. p.n.e., w epoce wczesno-dynastycznej (powstawały wówczas uproszczone formy pisma klinowego). Pismo egipskie, to pismo ideograficzno – spółgłoskowe, w którym wyróżniamy trzy rodzaje znaków: ideogramy –... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
lelusikk
2020-12-14 01:12:31
znajdują sie tutaj kilka fałszywych informacji
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53