Odwilż posewastopolska w Rosji - definicja, na czym polegała, reformy, skutki

W latach 1853-1856 Rosja toczyła ciężką dla siebie wojnę przeciwko Turcji i jej sojusznikom – Anglii i Francji. Konflikt ten zakończył się upokarzającą klęską Rosji, która musiała ostatecznie uznać wyższość połączonych sił przeciwnika. Winę za klęskę ponosiło zarówno zacofanie rosyjskiej armii, jak i niewydolność aparatu państwowego.

Nowy car, Aleksander II (panował od 1855 r.) postanowił złagodzić kurs polityki wewnętrznej państwa i zreformować je, tak by w przyszłości mogło lepiej stawić czoła ewentualnym przeciwnikom. Początki jego panowania nazywane są więc odwilżą posewastopolską (Sewastopol był jedną z głównych bitew wojny z lat 1853-1856).

Zreformowano cały system wojskowy. Zamieniono wieloletnią służbę wojskową na krótki, 6-letni okres służby, co zwiększyło ilość rekrutów mogących zostać zmobilizowanych. Unowocześniono również uzbrojenie armii. Dokonano reform sądownictwa, znosząc m.in. tortury w śledztwie i przyznano oskarżonym prawo do obrony. W Krolestwie Polskim złagodzono rusyfikację, pozwolono na częściowe odrodzenie się polskiego szkolnictwa. Zarówno w Rosji, jak i w Królestwie złagodzono też cenzurę. Wreszcie wielkim dokonaniem tamtej epoki było uwłaszczenie chłopów, którzy dostali w roku 1861 wolność osobistą i możliwość wykupu ziemi od pana (w Królestwie uwłaszczenie zostało wprowadzone w roku 1864).

Reformy Aleksandra nie satysfakcjonowały radykalnych zwolenników przebudowy państwa, w tym różnorakich rewolucjonistów. W rezultacie zamachu członków jednej z takich organizacji, Narodna Wola, zginął w roku 1881 sam car. Sukces rewolucjonistów był w tym wypadku pyrrusowy – nowy władca, Aleksander III uznał z powodu zamachu, że reformy nie sprawdziły się i powrócił do polityki ucisku i ścisłej kontroli.

Polecamy również:

 • Polska w II połowie XIX wieku - przemiany społeczne i gospodarcze

  W drugiej połowie XIX wieku na terenach dawnej Rzeczpospolitej doszło do szeregu zmian i ewolucji, które doprowadziły do całkowitej zmiany zarówno mentalności mieszkańców, jak również sytuacji materialnej i prawnej istniejących grup społecznych. Więcej »

 • Przyczyny zjednoczenia Niemiec (1866-1871)

  Przez większy okres swojej nowożytnej historii, na terytorium dzisiejszych Niemiec istniała cała mozaika mniejszych i większych państw o różnym statusie, władcach i ustroju. Formalnie rządzone i skupiane przez cesarza, w praktyce były one samodzielnymi tworami. Łączyła je jedynie wspólna kultura i... Więcej »

 • Zjednoczenie Włoch - przyczyny

  Do momentu rozpoczęcia Wiosny Ludów (1848-1849) na terenie Półwyspu Apenińskiego władzę sprawowały rządy ustanowione na Kongresie Wiedeńskim  ( 1815). W większości włoskich państw władzę sprawowali konserwatyści, co skutkowało ograniczeniem praw politycznych dla społeczeństwa. Nie znaczy to... Więcej »

 • Wojna secesyjna (1861-1865) w USA - przyczyny

  W pierwszej połowie XIX wieku Stany Zjednoczone Ameryki przeżywały okres intensywnej ekspansji, prowadzonej zarówno w kierunku niezagospodarowanych ziem na zachodzie Ameryki, jak i kosztem swoich sąsiadów. Dzięki zwycięskim starciom z Meksykiem udało im się m.in. poszerzyć swoje terytorium o bogaty... Więcej »

 • Stany Zjednoczone Ameryki w I. połowie XIX w. - rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych

  Powstałe pod koniec XVIII wieku młode państwo, jakim było USA, miało jednak ogromne ambicje. Znajdujące się daleko od Europy, na kontynencie w większości jeszcze niezbadanym i nieskolonizowanym, możliwym do zagospodarowania. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 1 =
Rafał
2020-01-30 16:16:35
Nowym carem został Aleksander II, a nie I
Ostatnio komentowane
Ok
• 2024-02-26 07:33:18
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06